Truck kör container i hamn och fartyg lotsas

Från lotsning till logistiklösningar

Vi är inte en hamn som bara lastar och lossar. Vi är ett hamnbolag som tänker större, arbetar smartare och ser till flöden och bygger system. Och som kan hjälpa dig att nå vart du vill. Med precis vad du vill.

Allt vi gör och jobbar med

Våra affärsområden

Vår verksamhet omfattar ett brett spektrum av logistiktjänster. Och våra viktigaste affärsområden är gods- och containerhantering, logistiklösningar, lagring, bulk och RoRo.

Våra varuslag

Vi har kapacitet och kunskap att hantera alla typer av varuslag, men det finns några som vi är extra bra på.

Sjötransport

Import och export sker smidigt via sjöfart. Fartyg från olika marknader anlöper regelbundet våra kajer för att fortsätta sin resa över hela världen, inklusive Storbritannien, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Europa.

Landtransport

Våra specialiserade intermodala helhetslösningar kombinerar sjöfart, tåg och lastbil för att möta våra kunders höga förväntningar på snabbhet och kostnadseffektivitet.

Övriga tjänster

Med ett växande transportnätverk via sjö- och landvägen erbjuder vi logistiktjänster för att göra din transport så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

0

Tusen m² total magasinsyta

0

Hanterade containrar i timmen

0

Kilometer kajlängd

Medarbetare och kran

Från Halland når du hela världen

Vi är genvägen till dit du vill. Med våra effektiva logistiklösningar och strategiska läge ansluter vi dig smidigt till globala marknader och öppnar dörren till obegränsade handelsmöjligheter.

Fartyg i ett hamninlopp

Sjötransporter

Sjötransport är den global handelns ryggrad. Och med modern infrastruktur, gott om ytor och specialiserade faciliteter för container-, bulk- och RoRo-laster, kan vi erbjuda effektiva lösningar för varor som förflyttas över världens hav.

Till logistikläget Halland

Vi hjälper dig med logistikflödet

Många års erfarenhet har gett oss full koll på de flesta branscher. Vi vet vad som ska göras och hur det görs på bästa sätt. På så vis kan du tryggt lägga mer ansvar i våra händer.

Eftersom vi förstår din bransch och dina utmaningar, kan vi skapa logistiklösningar som är precis som du vill ha dem.

Vår kunskap möjliggör en enkel och rak kommunikation. Det leder i sin tur till att vi kan agera kvickt och fatta snabbare beslut.

Genom att vi redan har den kunskap som krävs, kan du lita på att vi hanterar dina utmaningar på bästa möjliga sätt.

Lastbilar kör på E6an

Landtransporter

Med tillgång till viktiga transportleder och regelbundna tågförbindelser erbjuder vi pålitliga och tidseffektiva leveranser av dina varor till både nationella och internationella destinationer.

Till logistikläget Halland

Man som står och arbetar på kajen

Övriga tjänster

Utforska vårt utbud av logistiklösningar och hamntjänster för dina fraktbehov.

Till logistikläget Halland

Kundcase

 1. Kundcase

  Ölboomen skapar högtryck i Halmstad

  Ölboomen skapar högtryck i Halmstad Sedan grundandet 1883 har finska Viking Malt varit en pionjär inom maltnäringen. Idag producerar företaget omkring 650 000 ton malt...

 2. Kundcase

  Raka vägen från sågverket till hamnen

  Raka vägen från sågverket till hamnen I hjärtat av Norra Sverige, där de senvuxna skogarna sträcker sig mot himlen, finner vi Norra Timber, ett företag som förädlar...

 3. Kundcase

  Varberg – där skog möter hav

  Varberg – där skog möter hav Bara 1,5 mil från kajkanten i Varberg ligger Derome, ett familjeägt företag vars rötter är djupt förankrade i den svenska skogen och dess...

Vill du veta mer?