Kvinna i arbetskläder

Varberg – där skog möter hav

Bara 1,5 mil från kajkanten i Varberg ligger Derome, ett familjeägt företag vars rötter är djupt förankrade i den svenska skogen och dess traditioner. Som Sveriges största privata träindustrikoncern är Derome inte bara en drivande kraft inom den svenska träindustrin utan har också dragit nytta av det strategiska läget som Hallands Hamnar i Varberg erbjuder.

Exporten spelar en central roll i Deromes verksamhet, och genom åren har ett nära samarbete med Hallands Hamnar bidragit till företagets framgång. "Att våra sågverk och produktionsanläggningar ligger nära Varberg underlättar vår export avsevärt," förklarar Linda Andersson, VD för Derome Timber. Samarbetet med Hallands Hamnar har över tid lett till utvecklingen av anpassade transportlösningar, vilket i sin tur har effektiviserat exportprocessen markant. Detta gör att en stor del av exporten nu smidigt strömmar genom Hallands Hamnar.

Att Varberg ligger nära viktiga transportleder som E6:an och andra stora riksvägar, gör hamnen till en nyckelplats för svensk träexport. Deromes framgång på internationella marknader, som i England och USA, understryker vikten av detta läge. "Hallands Hamnars geografiska position förstärker våra exportmöjligheter, med regelbundna avgångar och linjetrafik till viktiga destinationer," betonar Linda. Samarbetet stärker inte bara regionens exportkapacitet utan befäster också Varberg som en central punkt i det nationella träexportnätverket. Men det är inte bara Varbergs läge som räknas.

Hallands Hamnars geografiska position förstärker våra exportmöjligheter.

Vad som verkligen utmärker samarbetet är en nära dialog och enkelheten i samarbetet. ”Vi har en tät dialog och det är enkelt att stämma av och hitta lösningar i olika situationer. Hallands Hamnar är lösningsfokuserade och villiga att anpassa sig till våra behov, oavsett om det gäller att hantera extra volymer eller att oplanerat lasta eller lossa fartyg," säger Linda.

Med planer på att öka de årliga exportvolymerna, idag omkring 200 000 kubikmeter, genom hamnen i Varbergs ser framtiden för samarbetet mellan Derome och Hallands Hamnar ljus ut. Den kommande invigningen av Nya Farehamnen, med dess moderna faciliteter och optimerade logistikflöden, utgör en viktig del i denna vision. "För oss är hamnen i Varberg avgörande. Där har vi vår Woodtec-anläggning, vilket ger både oss och våra kunder betydande logistiska fördelar," avslutar Linda.

Senast uppdaterad:

Dela: