Lastbilar kör på E6an

Logistikläget i Halland

Halland är en viktig region inom svensk logistik, där våra hamnar spelar en central roll. Tack vare vårt geografiska läge nära både Skandinavien och resten av Europa har vi en strategisk fördel för handel och transporter. Från våra hamnar i Halmstad och Varberg erbjuder vi effektiva transporter med lastbil, tåg och båt, vilket är grundläggande för regionens företag och näringsliv.

Våra hamnar hanterar regelbundna fartygsavgångar till och från viktiga hamnar i Europa, samt destinationer i Norden och utanför Europas gränser. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och transportalternativ inom olika produktsegment, inklusive containertransporter, flytande bulk, bulk och RoRo. En stor fördel med oss är närheten till de stora transportlederna som E6:an och järnvägslinjer, vilket underlättar smidig överföring av gods mellan olika transportslag. Detta hjälper företag att effektivisera sina logistikkedjor och minska transportkostnaderna.

Lastbilstransporter

Halland är en viktig genomfartsled för lastbilstransporter. Vårt läge underlättar trafik från Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Jämtland och Norge. Halland fungerar också som en strategisk mellanstation för lastbilstransporter, där vi erbjuder platser för pauser och framtida utveckling till laddningsstationer för elektrifierade lastbilar.

 

 

 

 

Järnvägstransporter

Våra hamnar utgör en knutpunkt i nätverket för godstågstrafik, där regelbundna tågförbindelser spelar en avgörande roll för att sammanlänka Halland med nyckeldestinationer i både Sverige och Norge, samt den internationella hamnen i Antwerpen. Denna omfattande järnvägsinfrastruktur möjliggör en effektiv och hållbar transport av viktiga varugrupper, inklusive trä, massa, papper och rundvirke. Genom dessa tågpendlar säkerställer vi inte bara en smidig och miljövänlig förflyttning av gods över långa avstånd, utan också bidrar till att stärka den regionala och internationella handeln.

Sjöfartstransporter

Från Halmstad och Varberg erbjuder vi regelbundna fartygsavgångar till och från viktiga hamnar i USA, Europa och Norden. Med pågående satsningar ser vi fram emot att fortsätta vara en central del av logistikläget i Halland. Vi är redo att möta de växande behoven från både nationell och internationell transport och handel. Med utvecklingen av Fehmarn Bält-tunneln och våra egna investeringar strävar vi efter att vara ett av landets ledande godsnav.
Vill du veta mer?

Vill du veta mer?