Föraviseringssystemet preadvice

Kortare genomloppstider, effektivare planering och resurssättning är några av de fördelar som kommer med föraviseringssystemet Preadvice. Preadvice ger också terminalernas kunder en möjlighet att bättre planera sina ankomster till terminalen med hjälp av realtidsinformation avseende
containerstatus, beläggningsgrad och fartygsanlöp.

Med Preadvice aviseras godstransporten i förväg från speditörens kontor eller av chauffören själv. På sikt kommer alla typer av godsslag kunna aviseras i systemet, även farligt gods, men inledningsvis omfattar systemet containertransporter.

Alla containertransporter till/från terminalen ska föraviseras. Om en lastbil kommer till gaten utan att ha föraviserat kommer chauffören bli instruerad att skapa ett konto i systemet och genomföra föravisering på plats. Denna hantering kommer ta en liten stund.

Så här fungerar det – se instruktionsvideon

Preadvice har tagit fram en pedagogisk instruktionsvideo som tar dig igenom systemet pedagogiskt och visar de olika stegen du behöver genomföra för att föravisera ditt gods till terminalen. Det är viktigt att all berörd personal hos dig får tillgång till detta material och kan förbereda sig inför att använda systemet.

Safety first

Vid ankomst till terminalen ska föraren ha läst igenom de säkerhetsrutiner som gäller för godstransporten. Läs våra säkerhetsinstruktioner för last-/lossning av container till/från lastbil här:

Så här skapar du konto i Preadvice

Kontakta gaten på mailadress kattegatt@portofhalland.se för att skapa ett konto och lägga upp användare för din verksamhet.

User guides

Preadvice har tagit fram userguides som finns här nedan att ladda ned i lång och kort version på svenska och engelska.

User guides svensk version

User guides engelsk version

Behöver du komma i kontakt med personal i gaten på HallandsHamnar i Halmstad når du dem på telefonnummer 010-218 90 03.

Hitta på sidan