Asiatisk affärskvinna i kontorslokal

Ölboomen skapar högtryck i Halmstad

Sedan grundandet 1883 har finska Viking Malt varit en pionjär inom maltnäringen. Idag producerar företaget omkring 650 000 ton malt årligen, vilket gör dem till världens nionde största producent. I Halmstad har Viking Malt varit verksamma sedan 1997 och har samarbetat med Hallands Hamnar nästan lika länge.

Den ökade ölkonsumtionen under de senaste åren har haft en tydlig inverkan på Viking Malts anläggning i Halmstad, som idag är en av Sveriges ledande förädlare av svensk jordbruksråvara. "Vi tillhandahåller högkvalitativa maltprodukter till bryggerier, destillerier och livsmedelstillverkare så att de ska kunna skapa fantastiska produkter," förklarar Jirapha Liangsiri, VD för Viking Malt. "Det långa samarbetet med Hallands Hamnar har haft stor betydelse för vår framgång," tillägger hon. "En av de största fördelarna har varit att vi kan lasta och lossa fartyg direkt vid vår anläggning, vilket har minskat hanteringen och optimerat våra kostnader.

Tack vare samarbetet med Hallands Hamnar har vi kunnat bibehålla och stärka vår konkurrenskraft.

Hallands Hamnar har inte bara hjälpt Viking Malt med logistiska utmaningar, utan även aktivt stöttat dem på andra sätt. Ett bra exempel är när Viking Malt behövde placera en transportbana på mark utanför deras egen. Hallands Hamnar föreslog då en lösning som möjliggjorde för Viking Malt att hyra marken, vilket visade sig vara avgörande för utvecklingen. "Tack vare samarbetet med Hallands Hamnar har vi kunnat bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. Logistikeffektiviseringen har varit påtaglig, och har lett till betydande tids- och kostnadsbesparingar," framhåller Liangsiri.

Med tiden har samarbetet vuxit och innefattar nu regelbundna kvartalsmöten där både strategiska och operativa frågor tas upp till diskussion. "Vårt strategiska och operativa samarbete är centralt för vår framgång," betonar Liangsiri. "Vi ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med Hallands Hamnar, med sikte på fortsatt expansion och effektivitetsförbättringar," avslutar hon.

Senast uppdaterad:

Dela: