Hamnportal

Välkommen till vår hamnportal. Här hittar du all information som behövs för att göra din vardag mer effektiv.

Halmstad
Visiting address / Incoming gods: Sibiriegatan 1

Telephone: 010 218 90 00

Container terminal / Kattegatterminalen:
Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278

Telephone Containerterminal: 010 218 90 03

Varberg
Visiting address: Östra Hamnvägen 21
Telephone: 010 218 90 00

Delivery address: Godsterminalen, Västra Hamnvägen 9
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 57.117009, 12.243205

Telephone Godsterminal: 010 218 90 12

Fartyg som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats skall föranmälas elektroniskt till Sjöfartsverket [TSFS 2010:159, 6-7§§ (se även TSFS 2015:19 som reviderar 6-7§§)].

Anmälan ska ske:

 • minst 24 timmar före ankomst, alternativt;
 • senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller
 • om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan, så snart som dessa uppgifter är tillgängliga.

Här hittar du platsinformation om hamnarna i Halmstad och Varberg.

Hallands Hamnar ska verka för att säkerheten uppfylls i enlighet med gällande lagar och förordningar för hamnskydd. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och de anställda inom företaget är delaktiga i arbetet och utbildas regelbundet.

Hamnverksamheten inom HallandsHamnar är reglerad enligt ISPS, ett regelverk som är antaget av International Maritime Organisation (IMO) som lyder under FN. Regelverket kom till 2004 efter terrorattackerna i USA 2001 och syftar till att skydda sjöfarten mot yttre hot och säkra transporter av passagerare och gods mellan hamnar.

För privatpersoner
För att förhindra att oönskade personer tar sig in på hamnområdet är området försett med stängsel och portar. Befinner du dig inom området kan du bli ombedd att legitimera dig.

För kommersiell trafik
Reglerna berör fartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer samt hamnanläggningar som betjänar sådana fartyg som går i internationell fart. Det innebär bland annat att allt gods som ska transporteras via en hamnanläggning normalt behöver vara föranmält till hamnen för att kunna hanteras av hamnen.

Driftföreskrifter är en sammanställning som förtydligar tillämpningen av de lagar, förordningar och föreskrifter som primärt gäller i en hamn. De omnämnda reglerna har en tydlig påverkan på vårt ledningssystem. Driftföreskrifterna revideras löpande.

Halmstads hamn

 • Läge: 56° 39’ N 12° 50’ E
 • Total yta: 450 000 m²
 • Magasinyta inomhus: 20 000 m²
 • Tillgänglig uppställningsyta: 25 000 m²
 • Kajlängd: 3 km
 • Kajdjup: från 6,5–11 meter, 4 st RoRo-ramper
 • Max. fartygslängd: 200 m (gäller alla kajer
 • Krankapacitet: 8–160 ton
 • Driftföreskrifter
 • Operating regulations
 • Kajdjup

Tel: 010 218 90 00
Epost: info@portofhalland.se
Besöksadress: Sibiriegatan 1
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19, 301 02 Halmstad
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278

PFSO

Ulf Rosén, +46 (0)10 218 90 28
Jourtelefon +46 701 90 20 23

Tull

Mån-Fre 07.00-16.00
Tel: +46 31 64 48 30
Fax: +46 31 64 48 46

Övriga tider
Tel: +46 8 456 65 60
Fax: +46 8 456 65 94

Lots

Tel: +46 771 63 06 80
Fax: +46 40 30 18 68
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Båtsmän

Tel: +46 703 46 68 02

Bogserbåt

Tel: +46 10 218 90 38
E-post: towage@portofhalland.se

Läkarvård

Länssjukhuset Tel: +46 35 13 10 00
Dygnet runt

Citykliniken Tel: +46 35 10 04 00
Mån-Fre 10:00-15:00

Tandläkare Tel: +46 35 12 00 40
Mån-Fre 08:00-19:00, Lör-Sön 10:00-11:00

Varbergs hamn

 • Läge: 57° 6, 377’ N 12° 14, 377’E
 • Upplagsytor: 130.000 m²
 • Kajlängd: 1370 m4
 • Krankapacitet: 8-86 ton
 • Lotsservice: 24 tim
 • Järnvägsspår till samtliga kajer
 • Egen bogserbåt,
 • Komplett tullservice
 • Isfritt med en kort rak farled (tre distansmin)
 • Max. fartygslängd: L 230 m, B 33 m. Djupgående 10 m
 • Magasineringsyta: 60.000 m² varav 12.000 varmlager
 • Total yta: 300.000 m²
 • Driftföreskrifter
 • Operating regulations
 • Kajdjup

Växel: 010 218 90 00
Godsterminalen: 010 218 90 12
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21, Varberg
Godsadress: Västra Hamnvägen 9, 432 21 Varberg

PFSO

Ulf Rosén, +46 (0)10 218 90 28
Jourtelefon +46 701 90 20 23

Tull

Egen tullservice +46 340 64 96 67

Bogserbåt

Tel: +46 10 218 90 38
E-post: towage@portofhalland.se

Båtsmän

Förtöjningstjänst Varberg, Jonas Schröder. trossenvbg@gmail.com
+46 736 44 45 55

Lots

Se Halmstad

Läkarvård

Hallands Sjukhus Varberg +46 340 48 10 00
Akut 112

HUVUDKONTOR
Fakturaadress
HallandsHamnar AB
Box 1
301 02 Halmstad

Leveransadress
HallandsHamnar AB
Sibiriegatan 1
302 50 Halmstad

Org.nr 556908-4204
Bankgiro: 138 - 1086

E-Faktura:
invoice.halland@portofhalland.se
E-Faktura förutsätter att Ni är registrerade hos oss med ert organisationsnr och bolagsnamn.
Nedan är våra uppgifter:
Företagsnamn: Hallandshamnar AB
Organisationsnummer: 556908-4204
E-fakturaadress Peppol: 0007:5569084204
E-fakturaadress Svefaktura: 00075569084204
E-fakturaleverantör: Basware


HALMSTAD
Fakturaadress
Hallands Hamnar Halmstad AB
Box 1
SE-301 02 Halmstad

Leveransadress
Hallands Hamnar Halmstad AB
Sibiriegatan 1
302 50 Halmstad

Org.nr 556008-5374
Bankgiro: 530 - 0934

E-Faktura:
invoice.halmstad@portofhalland.se
E-Faktura förutsätter att Ni är registrerade hos oss med ert organisationsnr och bolagsnamn.
Nedan är våra uppgifter:
Företagsnamn: Hallandshamnar Halmstad AB
Organisationsnummer: 556008-5374
E-fakturaadress Peppol: 0007:5560085374
E-fakturaadress Svefaktura: 00075560085374
E-fakturaleverantör: Basware


VARBERG
Fakturaadress
Hallands Hamnar Varberg AB
Box 18
SE-432 21 Varberg

Leveransadress
Hallands Hamnar Varberg AB
Östra Hamnvägen 21
432 44 Varberg

Org.nr 556153-6599
Bankgiro: 124 - 4847

E-Faktura:
invoice.varberg@portofhalland.se
E-Faktura förutsätter att Ni är registrerade hos oss med ert organisationsnr och bolagsnamn.
Nedan är våra uppgifter:
Företagsnamn: Hallandshamnar Varberg AB
Organisationsnummer: 556153-6599
E-fakturaadress Peppol: 0007:5561536599
E-fakturaadress Svefaktura: 00075561536599
E-fakturaleverantör: Basware

Hitta på sidan