Hamnarbetare tittar ut över hamninlopp

Lots

Här hittar du kontaktuppgifterna.

Driftsföreskrifter

Här hittar du driftföreskrifter.

Hamninloppet

Byvind 9.7m/s

Medelvind 5.8m/s

Sikt 12 km

Källa: SMHI

Sveriges ledande skogshamn

Vi är Sveriges ledande skogshamn. Och med en rad stora investeringar siktar vi på att även bli Europas modernaste skogshamn. Vårt mål är att vara garant för den svenska skogsindustrins access till världen – och en självklar länk i logistikkedjan för skogsprodukter. Med fokus på hållbarhet, innovation och digitalisering fortsätter vi att växa och stärka utvecklingen av klimateffektiva godsflöden och framtidssäkra handelsvägar för svenska skogsprodukter.

Hamnarbetare styr lyftkran och lastar av containrar
Varuslag i Varberg

I Varberg hanterar vi främst sågade trävaror, rundvirke och pappersmassa, men även biobränsle. Engagerade i att tillgodose det växande behovet av icke-fossila bränslen, utvecklar vi kontinuerligt vårt segment för biobränsle, särskilt inom lagring och hantering. Vi använder vår expertis för att optimera dessa processer och erbjuder fullt utrustade anläggningar för pellets som uppfyller alla säkerhets- och kvalitetskrav.

Lyftkran sorterar bränsleflis
Våra affärsområden

I hamnen i Varberg är det skogsprodukter som gäller och våra affärsområden är bulk, break-bulk och projektlaster. Med stor erfarenhet och anpassade faciliteter möter vi kraven för en mångsidig lasthantering, från massgods till komplexa projektfrakter.

Utvecklingsprojekt i Varberg

 1. Utvecklingsprojekt

  Varberg
  Nya Farehamnen

  Nya Farehamnen För att möta den växande efterfrågan på export av skogsprodukter bygger vi ut hamnen i Varberg. Den nya hamndelen är klar i juni 2024. Om projektet...

Fartyg i ett hamninlopp

Från Varberg når du hela världen

Hallands Hamnar länkar samman Sverige med världen. Med närhet till Skandinaviens väg- och järnvägsnätverk, ett flertal direktanslutningar till stora marknader såsom Nordamerika och Storbritannien och effektiva omlastningsmöjligheter, anländer ditt gods säkert och snabbt – vart det än ska.

Läs mer om logistikläget i Halland

Lastbilar transporterar trävaror från hamn

Landtransporter i anslutning till Varberg

Som en central del i det regionala och globala transportnätverket fokuserar vi på att sammanlänka landtransporter med sjöfarten i Halland. Vårt strategiska läge nära motorvägen underlättar smidiga övergångar för lastbilstransporter och bidrar till pålitliga leveranser. Som Sveriges ledande skogshamn erbjuder vi även genom vårt nätverk av tågpendlar hållbara och kostnadseffektiva transportlösningar som effektivt förbinder nationella och internationella destinationer.

Läs mer om landtransporter

Hamnarbetare blickar ut över hamn med leveranser

Övriga tjänster i Varberg

I Varberg erbjuder vi även tjänster som lagring och stuffning. Med moderna faciliteter säkerställs effektiv hantering av gods, vilket innebär trygg förvaring och professionell lastning av containrar för både import och export.

Läs mer om lagring och stuffing

0

Tusen m² total yta

0

Tusen m³ sågade trävaror årligen

0

Ton i krankapacitet

Kundcase

 1. Kundcase

  Varberg – där skog möter hav

  Varberg – där skog möter hav Bara 1,5 mil från kajkanten i Varberg ligger Derome, ett familjeägt företag vars rötter är djupt förankrade i den svenska skogen och dess...

 2. Kundcase

  Raka vägen från sågverket till hamnen

  Raka vägen från sågverket till hamnen I hjärtat av Norra Sverige, där de senvuxna skogarna sträcker sig mot himlen, finner vi Norra Timber, ett företag som förädlar...

Kontaktuppgifter

Växel: 010 218 90 00
Epost: info@portofhalland.se Godsterminalen: 010 218 90 12
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21, Varberg
Godsadress: Västra Hamnvägen 9, 432 21 Varberg
 

 

 

 

Hamnservice

PFSO: +46 703 26 50 36
Jourtelefon +46 701 90 20 23
Tull - egen tullservice:
+46 340 64 96 67
Bogserbåt: +46 10 218 90 38
E-post: towage@portofhalland.se
Båtsmän: Förtöjningstjänst Varberg, Jonas Schröder. trossenvbg@gmail.com
+46 736 44 45 55
Lots: Se Halmstad
Läkarvård: Hallands Sjukhus Varberg
+46 340 48 10 00
Akut/Emergency: 112
Hamnfakta

Läge: 57° 6, 377’ N 12° 14, 377’E
Upplagsytor: 160 000 m²
Kajlängd: 1 370 meter
Krankapacitet: 8-80 ton
Lotsservice: 24 tim
Järnvägsspår till samtliga kajer
Egen bogserbåt
Komplett tullservice
Isfritt med en kort rak farled
(tre distansmin)
Max. fartygslängd: Längd 215 meter, Bredd 33 meter, Djupgående 10 meter
Magasineringsyta inomhus:
27 950 m²
Total yta: 315 000 m²
Driftföreskrifter
Operating regulations
Kajdjup

Vill du veta mer?