Landtransport till- och från vår hamn i Varberg

Varberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och i hamn likväl som i hela regionen, har vi med modern infrastruktur banat väg för ökad handel och hållbar godstransport. Idag har vi ett stort nätverk svenska sågverk som fraktar sitt gods via vår hamn; från Pajala uppe i norr till Småland i söder. Med ett fantastiskt geografiskt läge och optimala anslutningar till Europas väg- och järnvägsnätverk, kan du från vår hamn nå hela kontinenten.

Fartyg står parkerade i en hamn

Utökad järnvägskapacitet för en hållbar region

Vår hamn är fullt förberedd på att ta emot framtidens klimatsmarta tågtransporter. Totalt har vi fyra spår in i terminalen som alla är anslutna till regionens järnvägsnätverk och Varbergs nya sjuspåriga fulllängdbangård. Härifrån kan du på räls transportera ditt gods till inlandsterminaler runtom hela Norden och ner till Europa.

Läs mer om landtransporter

Lastbilar kör på motorvägen E6

Nå hela Norden och Europa med lastbil

Från vårt optimala geografiska läge på Sveriges västkust är det enkelt att ansluta sig till väsentliga Europavägar och landets riksvägar. Längs med kusten går E6:an norrut mot Oslo och söderut mot kontinenten. Dessutom går det snabbt att ansluta sig till riksväg 41 mot Borås och vidare mot Stockholm, samt väg 51 mot Ullared och östra Sverige. Kort sagt: Från vår hamn i Varberg är det enkelt att med lastbil ta dig vart du vill i Sverige och Norra Europa

Vill du veta mer?