Kranar i en hamn

Terminalinformation Halmstad

Vår hamn i Halmstad har fyra terminaler där det hanteras tre miljoner ton gods, 110 000 bilar, två färjeanlöp dagligen och mycket mer. Varje terminal är byggd för att vi ska kunna lasta av- och på gods med kortast tid i hamn – och snabbt frakta det vidare eller säkert förvara det i våra moderna lager.

0

Tusen m² magasinsyta

0

Meter räls till kaj

0

Terminaler

Fartyg lämnar hamn mot nya destinationer

Kattegatt: vår containerhamn

Det är i vår terminal Kattegatt som vi erbjuder containerservice. Med över 100 000 m² yta finns det gott om plats, och varje år hanterar vi cirka 22 000 containrar. Terminalen har 600 meter järnväg uppdelat på två spår, vilket gör av- och pålastning effektiv. Dessutom kan vi med en uppsättning moderna kranar lyfta cirka 20 containrar i timmen.

Terminal färjetransporter

Stena Line: vår färjeterminal

Denna 123 000 m² stora terminal är utrustad med 4 ramper och redo för all form av RoRo-verksamhet. Idag hanterar terminalen färjelinjen Halmstad – Grenå, som drivs av Stena Line. Dessutom importeras det cirka 110 000 bilar årligen, varav många förvaras säkert på vår 450 000 m² väderskyddade och upphöjda uppställningsyta.

Till RORO och färjetrafik

Utvecklingsprojekt ny hamn

Oceanhamnen: ny terminal för vår bulkverksamhet

Med 200 meter kaj, 12 meter djup och 21 000 m² yta för godshantering är vår nya terminal, Oceanhamnen, klar för att ta emot större fartyg, speciellt inom export av fragmenterat skrot för återvinning och import av stål- och metallprodukter. Hela området är upphöjt med tre meter för att stå emot ett ökat vattenstånd, samt utrustat med ett eget högspänningsnät för ett växande kapacitetsbehov.

Till Oceanhamnen

Södra terminal: en terminal dedikerad till pappersmassa

Södra terminalen har ett 15 000 m² vädersäkrat inomhuslager, med cirka 400 meter järnväg uppdelat på två spår som tillsammans rymmer 9 tågvagnar. Idag är terminalen reserverad för vårt samarbete med Södra och vi hanterar här en mängd ton pappersmassa årligen.

Ytterligare terminalinformation

  • Läge: 56° 39’ N 12° 50’ E
  • Total yta: 830 000 m²
  • Magasinyta inomhus: 21 000 m²
  • Tillgänglig uppställningsyta: 25 000 m²
  • Kajlängd: 2,4 kilometer
  • Kajdjup: från 6,5-11 meter, 4 st RoRo-ramper
  • Max. fartygslängd: 200 meter (gäller alla kajer)
  • Krankapacitet: 8-160 ton
  • Isfritt med en kort farled (tre distansminuter)

Vill du veta mer?