Ett lastfartyg lämnar hamn

Oceanhamnen

Som en del av en stor infrastruktur- och logistiksatsning i Halmstads kommun bygger vi ut Oceanhamnen. Arbetet beräknas att vara klart i hösten 2025.

Om projektet

Med en investering på 700 miljoner kronor, över de kommande fem åren, är utbyggnaden av Oceanhamnen en central del i Halmstads stora infrastruktursatsning. Projektet, som är en omfattande satsning, inkluderar inte bara utbyggnaden av Oceanhamnen och etapp två av Södra infarten, utan också etableringen av nya järnvägsspår. Som ett led i detta ambitiösa utvecklingsprojekt, utreder vi även möjligheterna för att bygga en kombiterminal. En sådan terminal skulle ytterligare förstärka effektiviteten och flexibiliteten i godstransporterna till och från hamnen, genom att möjliggöra smidig omlastning mellan olika transportslag. Målet med detta omfattande utvecklingsprojekt är att skapa mervärde för hamnens kunder och att effektivisera samt förenkla godstransporter, vilket i sin tur stärker både den regionala och internationella handeln.

Bakgrund

Utbyggnaden är ett strategiskt svar på framtidens logistikbehov och en del av Halmstads vision att stärka sin position som en ledande logistikhubb i Norden. Denna vision grundar sig i en långsiktig analys av globala handelsmönster, teknologiska framsteg och en ökad efterfrågan på hållbara transportlösningar. Halmstads geografiska läge, tillsammans med historiska framgångar inom handel och industri, erbjuder unika förutsättningar för att bli en navpunkt för effektiva och miljöanpassade logistikflöden. Genom att investera i Oceanhamnen och tillhörande infrastruktur, förbereder sig staden för att möta morgondagens utmaningar, främja ekonomisk tillväxt och bidra till en hållbar utveckling på både lokal och internationell nivå.

Fördelar

 • Strategiskt läge med direktaccess till Nordsjön och Atlanten
 • Nya järnvägsspår nära kaj ger full kapacitet och effektiv godshantering via järnväg
 • En omfattande laddinfrastruktur avsedd för hamnens egen maskinpark och för kunders transportfordon och fartyg.
 • Direktanslutningar till motorväg E6 och riksväg 15
 • 21 000 kvadratmeter godshanteringsyta
 • Djupgående på 12 meter i hamnbassängen öppnar möjligheter att öka kapaciteten med cirka 40 procent

Se andra utvecklingsprojekt

 1. Utvecklingsprojekt

  Varberg
  Nya Farehamnen

  Nya Farehamnen För att möta den växande efterfrågan på export av skogsprodukter bygger vi ut hamnen i Varberg. Den nya hamndelen beräknas att vara klar i juni 2024. Om...

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad:

Dela: