Elbil står parkerad i hamn nära en elbilsladdare

Den hållbara hamnen

Vi tar vårt hållbarhetsansvar inom alla våra verksamhetsområden. Och som svar på nya direktiv och lagar, anpassar vi oss kontinuerligt för att inte bara uppfylla kraven, utan också för att vara en föregångare inom branschen.

Att vara hamn är mer än att hantera gods effektivt. För oss innebär det lika mycket om att integrera hållbarhet i alla våra verksamhetsdelar – från säkerhet och miljö till arbetsmiljö och kvalitet.

Vårt engagemang för hållbarhet är omfattande och innefattar ett aktivt deltagande i både nationella och lokala hållbarhetsinitiativ, samt en fokusering på utvalda globala mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för vår verksamhet. Vi är stolta över att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Detta innebär också en ständig strävan efter att minska vår miljöpåverkan, genom att fokusera på digitalisering, elektrifiering och reduktion av fossila bränslen.

En människa med arbetsjacka och arbetshjälm.

För att minska utsläppen av koldioxid arbetar vi aktivt med alternativa bränslen. Våra maskiner och fordon körs alltmer på HVO, ett helt fossilfritt bränsle, vilket är ett stort steg mot en hållbar verksamhet. Vi planerar också att byta till eldrivna fordon och maskiner steg för steg. Detta gör inte bara miljön renare, utan visar också att vi är måna om att använda de senaste teknikerna.

Med en fast beslutsamhet att leda övergången till en mer hållbar framtid, omfattar våra aktiviteter och initiativ allt från användning av fossilfritt bränsle och återvinning till implementeringen av nya hållbarhetsstrategier i enlighet med EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Vi är redo att möta de ökande kraven och ser fram emot att rapportera vår kontinuerliga utveckling och framsteg inom hållbarhet. Genom vårt arbete och våra initiativ bidrar vi till en ljusare och mer hållbar framtid, inte bara för vår hamn, utan för hela samhället.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?