Visselblåsarfunktion

Hallands Hamnar har en visselblåsarfunktion. Här kan du anmäla misstankar om oegentligheter och missförhållanden.

Vi strävar efter att vara en sund och transparent offentlig verksamhet. Att upptäcka och agera tidigt på missförhållanden är en del av den gemensamma ansvarskänsla vi vill uppnå som offentlig verksamhet. På Hallands Hamnar är vi övertygade om att öppenhet och samarbete är nyckeln till en trygg och etisk arbetsmiljö.

För att främja detta har kommunen skapat en visselblåsarfunktion speciellt för dig som har en arbetsrelation till Hallands Hamnar. Om du någonsin misstänker att en person i ledande ställning har begått ett allvarligt fel, uppmanar vi dig att använda denna funktion för att rapportera det.

Som visselblåsare är du helt anonym. Varje anmälan tas om hand av en extern och oberoende mottagare och får en rättvis och opartisk behandling. Mottagarorganisationen hos Hallands Hamnar, vår HR-chef och miljö- och säkerhetschef, finns för att stötta och hantera dessa ärenden.