Bli en del av Hallands Hamnar

Att vara hamnarbetare hos oss på Hallands Hamnar är ett mångsidigt och utvecklande yrke. Arbetsuppgifterna växlar och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske du hjälper till med att övervaka trafiken i området och nästa kör du kran. Därför är det viktigt att du har en bred kompetens inom flera områden. Och att du gillar att arbeta i team.

Hamnarbete handlar om att transportera gods genom hamnen. Antingen från tåg eller lastbil, ombord på ett fartyg eller tvärtom. Ibland krävs det dessutom en mellanlandning i en lagerbyggnad eller på en uppställningsplats. Din uppgift är att på ett säkert och effektivt sätt flytta godset från en plats till en annan med hjälp av specialkonstruerade fordon och maskiner.

Utbildningar som krävs

Hamnarbetare är ett utvecklande arbete. Ju mer kunskap och färdighet du har desto bredare blir ditt arbetsfält. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och kräver en hel del kunskaper och färdigheter. Att du har maskin-, truck- och kranförarutbildning är viktigt. En annan viktig sak är att du kan och gillar att arbeta i grupp. Då det händer mycket hos oss sker fortutbildning löpande.

Här nedanför kan du läsa mer om vilka arbetsuppgifter som varje yrke i hamnen har.

Kran släpper träflis på hög

Kranförare

Som kranförare manövrerar och styr du kranar och lyftanordningar. Du lastar, monterar, lossar och förflyttar olika sorters tungt material och gods. Arbetet skiljer sig åt beroende på vilken av våra kranar du hanterar. Att du har koordinationsförmåga, säkerhetsfokus och gillar att arbeta i team är viktigt. Som kranförare arbetar du självständigt och har kontakt med kollegor via kommunikationsradio och signaltecken. Kollegorna på marken kopplar på och av lasten och ger instruktioner om vart den ska flyttas. Kranförararbete kan vara kombinerat med andra uppgifter inom dessa verksamheter.

Lastbilar transporterar skogsvaror

Maskinförare

Som maskinförare i hamnen är din huvudsakliga uppgift att använda olika typer av maskiner och utrustning för att utföra olika arbetsuppgifter inom hamnområdet. Du kommer att operera maskiner som lastmaskiner, truckar eller andra specialiserade fordon beroende på de specifika behov och krav som finns för lastning och lossning. Som maskinförare säkerställer du att lastning och lossning genomförs effektivt och säkert. För att undvika olyckor eller skador övervakar du säkerhetsaspekterna. Du samarbetar nära med andra hamnarbetare för att säkerställa att arbetet i hamnen flyter på smidigt och effektivt. Ditt arbete innebär interaktion med lastkopplare, som har till uppgift att noggrant ansluta och frånkoppla containrar från transportfordon, samt med stuffare som ansvarar för att strategiskt lasta containrar med diverse varor. Tillsammans med administrativ personal ser ni till att alla processer från ankomst till avfärd hanteras professionellt, med fokus på säkerhet och tidsplanering. Utöver detta kan det också vara din uppgift att utföra underhållsarbete på maskinerna och rapportera eventuella tekniska problem till ansvarig personal. Att följa föreskrifter och riktlinjer för säkerhet och miljö är en integrerad del av ditt dagliga arbete.

Lastbilar transporterar skogsvaror

Truckförare

Som truckförare har du ansvaret för att smidigt lasta, lossa och flytta varor där det behövs. Till exempel mellan olika transportslag och lager eller från lager till produktionsområden. Du kommer att ta emot varor när de anländer och se till att de finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi har flera typer av truckar att välja bland. Vilken du använder varierar beroende på var du arbetar och vilken typ av gods som hanteras. Arbete med emballering kan också förekomma samt att hålla ordning och reda på lagret. Service och underhåll av trucken genomförs också. Det kan ingå i arbetet att hantera frakthandlingar och beställningar.

Lastbilar transporterar skogsvaror

Signalman

Som signalman fungerar du som kranförarens förlängda arm och bidrar till att säkerställa ett tryggt arbete med kranen. Du ger tydliga instruktioner till fartygsbesättningar, lotsar och andra hamnarbetare för att koordinera säkra manövrar. Genom manuella signaler eller elektroniska system guidar du fartyg vid ankomst och avgång. Och för att hantera lastprocessen. Det är också din uppgift att se till att alla inblandade parter förstår och följer nödvändiga direktiv. Säkerhet är A och O i ditt arbete. Du övervakar och säkerställer att protokoll och föreskrifter efterlevs. Och vid nödsituationer agerar du snabbt och kan koordinera en eventuell evakuering. En annan arbetsuppgift är att underhålla och övervaka signalutrustning och tekniska system som används för att styra lasthantering.

Lastbilar transporterar skogsvaror

Trafikvakt

Som trafikvakt i hamnen är din huvudsakliga uppgift att övervaka och fordon och trafik i hamnområdet. Det är du som säkerställer att alla transporter genomförs på ett effektivt och säkert sätt – för att underlätta hanteringen av gods och optimera logistikflödet. För att förebygga olyckor och incidenter är du uppmärksam och ser till att säkerhetsföreskrifter och riktlinjer efterlevs. Dessutom ingår det i ditt arbete att assistera och ge vägledning till förare och annan personal inom hamnområdet.

Lastbilar transporterar skogsvaror

Lastkopplare

Som lastkopplare hos oss är din huvudsakliga uppgift att hantera lastningen och lossningen av gods från fartyg. Du kopplar och lossar lasten med hjälp av kranar och annan lyftutrustning för att säkerställa att processen genomförs på ett säkert och effektivt sätt. Genom att vara uppmärksam på detaljer och ha kunskap om olika lastningstekniker säkerställer du att lastningen sker på ett korrekt sätt och att lasten är säkrad för transport. Du arbetar i nära samarbete med övrig hamnpersonal, kranförare och fartygsbesättningar för att säkerställa en effektiv och koordinerad hantering av lastningen. God kommunikation och samordning är en viktig del av jobbet – för att säkerställa att lastning och lossning sker i enlighet med tidsscheman och krav.

Lastbilar transporterar skogsvaror

Stuffare

Som stuffare i hamnen är din huvudsakliga uppgift att lasta och lossa containrar från fartyg och placera dem på bestämda platser. Ditt arbete innefattar att organisera och säkra lasten för transport eller förvaring, effektivt och säkert. Då containrar ofta innehåller olika typer av gods är det viktigt att du är följer de specifika krav och hanteringsanvisningar som gäller för varje typ av last. Och för att säkerställa smidig och effektiv containerhantering av samarbetar du med övrig hamnpersonal.

Vill du veta mer?