Lots Rickard

Möt vår hälsa- och säkerhetsledare Katarina

Katarina, kan du berätta vad ditt arbete som hälsa- och säkerhetsledare på Hallands Hamnar innebär?

Man kan säga att jag jobbar med allt som har med företagets arbetsmiljö att göra. Från att gå skyddsronder och ha hand om rehabilitering till att hålla utbildningar och vara bollplank åt ledning, chefer och medarbetare. Jag driver idéer och initiativ för att förebygga och utveckla vårt hälso- och arbetsmiljöarbete. Just nu försöker jag dra i gång ett projekt för gemensam träning. Tanken är ju att vi ska må toppen och hålla hela livet – både på och utanför jobbet.

Hur hamnade du på Hallands Hamnar?

Jo, efter trettio år inom polisen behövde jag en ny utmaning och förändring, helt enkelt. Jag längtade efter att få arbeta med mötet mellan människor igen, fast på ett annat sätt. Intresset för arbetsmiljöfrågor har alltid varit en del av mitt yrkesliv och den känslan fick mig att studera vidare och slutligen landa i den här rollen på Hallands Hamnar.

Hur ser du på företagskulturen på Hallands Hamnar?

Det finns en stark gemenskap här. Vi strävar efter att vara inkluderande och stödja varandras välbefinnande och utveckling. Övergripande handlar kulturen om att du och jag har ett ansvar för att bry oss om varandra, visa medkänsla och bemöta varandra med respekt. Du ska veta vad som förväntas av dig, kunna vara dig själv och känna dig trygg.

Vad innebär säkerhet i hamnarbetet?

Säkerhet finns med i allt vi gör. Här kan jag upprepa lagar och arbetsmiljöföreskrifter, men i stort handlar det om att säkerställa att alla arbetar under trygga förhållanden. För mina arbetsuppgifter handlar det om att stärka en säkerhetskultur där medarbetare vet vad som förväntas av dem, att alla – varje dag – strävar efter och vågar göra rätt. Att vi arbetar förebyggande och lär genom erfarenheter.

Hur viktig är hälsa i hamnarbetet?

Hälsan är extremt viktig, precis som på alla arbetsplatser. Vi har generösa förmåner för friskvård, massage och andra aktiviteter men vi behöver också må bra, fysiskt och mentalt. Här handlar mitt arbete om att stärka individer i både kropp och själ, att skapa en arbetsplats där alla har roligt och känner sig uppskattade. Få individen att förstå att hen har ett eget ansvar för sin hälsa. Hälsa och välbefinnande är absolut avgörande för ett bra arbetsliv. Vi ska hålla hela livet. Övertygelsen är att satsningar på hälsa- och arbetsmiljöarbete alltid kommer förbättra företagets kultur, attraktion och resultat.

Tanken är ju att vi ska må toppen och hålla hela livet – både på och utanför jobbet.

Senast uppdaterad:

Dela: