Stål i rullar på lager

Stål och metaller

Sveriges främsta hamn för stål och metall

Stål och olika typer av metall är en väsentlig komponent för ett fungerande industriellt Sverige – och det är i vår hamn i Halmstad som vi tar emot en stor del av godsen ämnade för landets industrier.

En anledning till att allt fler handelshus och speditörer väljer Hallands Hamnar är vår flexibilitet; oavsett om det handlar om bulk eller container så hanterar vi ditt gods effektivt och säkert. Med nya, specialanpassade kranar kan vi dessutom lasta av och på upp till 2 000 ton i timmen.

0

Ton plåtråvara i timmen

0

Plåtrullar i timmen

0

Ton lyftkapacitet

Kran lastar stål på fartyg

Optimala omlastningsmöjligheter

Båda våra hamnar har allt som behövs för smidig omlastning – och för att snabbt få iväg ditt gods via lastbil, tåg eller fartyg.

Läs mer om våra kombiterminaler

Truck kör i lager

Moderna och vädersäkrade lager

Vi har tiotusentals kvadratmeter lageryta. Mycket av det är vädersäkrat och tempererat för att erbjuda dig den allra säkraste förvaringen av ditt gods.

Läs mer om våra lager

Truck kör bredvid stort fartyg

Våra destinationer

Hallands Hamnar länkar samman Sverige med världen. Med närhet till Europas väg- och järnvägsnätverk, frekventa avgångar sjötrafik till stora marknader såsom Nordamerika, Storbritannien och Asien, är våra hamnar ett perfekt startläge för en snabb transport – oavsett slutdestination.

Senast uppdaterad:

Dela: