Hamninlopp med fartyg som anländer i horisonten

Flytande bulk

Specialiserade på bränsleimport

Trots att världen befinner sig i en utfasning av fossila bränslen, är det fortfarande en viktig energikälla för både hushåll och samhället i stort. I vår hamn i Halmstad lagras och transporteras det en stor mängd bränsle; upptill 450 000 ton etanol, bensin, spillolja, tjockolja och annat passerar vårt område årligen – och vi har kapacitet och cisterner redo för mer.

Fartyg lämnar hamn

Sjötransport 

Till våra hamnar anlöper godsfartyg från hela världen, däribland Nordamerika, England och Asien, samt rutinmässig feedertrafik från Europas stora containerhamnar. 

Läs mer om vår sjötransport

Lastbilar kör på motorvägen E6

Landtransport 

Våra hamnar har ett optimalt geografiskt läge i södra Sverige. Härifrån är det enkelt att ansluta sig till landets stora vägar och järnvägar – och det är inte mer än ett fåtal timmar till landets mest befolkade och industriella områden. 

Läs mer om vår landtransport

Senast uppdaterad:

Dela: