Truck lyfter container

Farligt gods

Säker hantering av farligt gods

I Hallands Hamnar hanterar vi olika former av farligt gods från både land- och sjötransport – och med erfaren personal är ditt gods i säkra händer.

Våra hamnområden är väl rustade för att säkert skydda denna typ av gods och våra processer följer nogrannt alla väsentliga skyddsbestämmelser och de Europeiska regelverken ADR, RID och IMDG.

För mer information kring hur du kan transportera farligt gods via Hallands Hamnar, läs våra driftföreskrifter.

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad:

Dela: