Träflis i hög som biobränsle

Biobränsle

Komplett hantering av biobränsle

I samhällets strävan efter hållbara energikällor spelar biobränsle en allt större roll, speciellt idag då energisäkerhet inte alltid är något vi kan ta för givet. Till våra hamnar importeras det diverse biobränslen – sågspån, bränsleved, flis, chips, pellets och mycket mer – som därefter snabbt fraktas på lastbil och tåg till landets många energiverk.

Kran släpper träflis på hög

Lång erfarenhet av skogsprodukter

Biobränsle är ett snabbt växande segment för oss på Hallands Hamnar – och vi har kompetens och kapacitet att hantera mycket mer. Som Sveriges ledande skogshamn vet vi precis hur olika sorters skogsprodukter förvaras och lastas på bästa och säkraste sätt.

Vi länkar samman Sverige med världen

Lastbilar transporterar trävaror från hamn

Landtransport

Våra hamnar har ett optimalt geografiskt läge i södra Sverige. Härifrån är det enkelt att ansluta sig till landets stora vägar och järnvägar – och det är inte mer än ett fåtal timmar till landets mest befolkade och industriella områden.

Läs mer om vår landtransport

Fartyg lämnar hamn

Sjötransport 

Till våra hamnar anlöper godsfartyg från hela världen, däribland Nordamerika, England och Asien, samt rutinmässig feedertrafik från Europas stora containerhamnar. 

Läs mer om vår sjötransport

Senast uppdaterad:

Dela: