Bilar körs av från lastfartyg

Bilimport

En modern bilhamn i södra Sverige

I över 30 år har en stor del av Sveriges importerade bilar anlänt vid våra kajer. Här avlastas de effektivt av kunnig personal och förvaras tryggt på våra uppställningsplatser, i väntan på att skeppas vidare mot sin slutdestination via väg eller järnväg. Vår verksamhet är utformad för att minimera tiden i hamn. Med 4 RoRo-ramper, optimerad lageryta, 700 meter tågräls ända ner till kajen och en direktanslutning till E6:an kan du lita på att vistelsen i hamn blir lika kort som den blir säker.

0

Tusen importerade bilar årligen

0

Biltransporterande fartygsanlöp i veckan

0

Bilar per fartyg

Nya bilar parkerade på rad i hamn

En bilhamn vädersäkrad inför framtiden

Bilhamnen i vår hamn i Halmstad vilar tryggt tre meter över resterande kajer just för att vi ska kunna erbjuda en säkrare och mer pålitlig bilimport, även vid ett högre vattenstånd och starkare stormar.

Till hamnen i Halmstad

Fartyg lämnar hamn

Våra destinationer

Hallands Hamnar länkar samman Sverige med världen. Med närhet till Europas väg- och järnvägsnätverk och frekventa avgångar sjötrafik till stora marknader såsom Nordamerika, Storbritannien och Asien, är våra hamnar ett perfekt startläge för en snabb transport – oavsett slutdestination.

Senast uppdaterad:

Dela: