Hamninlopp med fartyg som lämnar hamnen

Framtidens transport är intermodal

I en stor ansträngning att erbjuda företag lägre logistikkostnader, och samtidigt möta samhällets krav på minskad förbrukning av fossila bränslen, arbetar vi på Hallands Hamnar mot att bli en central hubb för intermodal transport i norra Europa.

Vad är fördelarna med intermodal transport?

Intermodal transport innebär att godset i fråga lämnas oberört – oavsett om det är container eller trailer – men byter enkelt fraktsätt, från- och till tåg, lastbil och fartyg.

Fördelarna är många, men några av de allra största är förbättrad transportfrekvens, högre kostnadseffektivitet, effektivare bruk av energi och såklart mindre förbränning av fossila bränslen.

Hallands Hamnar – en viktig hubb i ett intermodalt transportnätverk

Skiftet till ett mer klimatsmart intermodalt transportnätverk är en gemensam kraftansträngning; alla parter inom logistikbranschen måste medverka. Vi är dock övertygade om att vi kan visa vägen. Med ett utmärkt geografiskt läge på södra Sveriges västkust bildar våra hamnar tillsammans ett naturligt godsnav för norra Europas sjöfart, järnväg och vägnätverk; ett klimatsmart och kostnadseffektivt stopp på vägen för gods till- och från Skandinavien.

En människa står utanför en parkerad bil.

Vill du veta mer?