Containrar lastas av från fartyg med hjälp av lyftkran och truck

Container

En modern hamn med all typ av containerservice

Container är i dagsläget ett av de mest etablerade fraktalternativen – och för detta är Hallands Hamnar en snabbt växande fullservicehamn. Med frekvent feedertrafik bärandes på gods från världens stora marknader, hanterar vi cirka 22 000 containrar årligen – ett antal som bara förväntas att växa.

I vår hamn har vi allt som behövs för att bedriva en modern, intermodal containerverksamhet. Med erfaren personal och nya, moderna kranar kan vi lasta av- och på upp till 20 containrar i timmen. Intill våra kajer har vi hundratals meter tågräls, optimerad lageryta och omlastningsterminaler för att snabbt lasta om containrar inför både tåg- och lastbilstransport. Därefter når ditt gods stora delar av Sverige inom bara ett fåtal timmar.

0

Tusen containrar årligen

0

Containerlyft i timmen

0

Tusen m² total yta

Hamnarbetare kör truck och stuffar

Stuffing och stripping

I vår hamn i Halmstad har vi kapacitet och kompetens att hantera all form av containertransport. Rederierna MSC och Maersk trafikerar hamnen med egna slingor och i kombination med schemalagda anlöp av Europas feedertrafik och regelbundna besök från andra större fartyg, kan du från vår hamn nå hela världen.

Läs mer om stuffing och stripping

Fartyg lämnar hamn

En hamn förberedd för framtidens intermodala transportsystem

I en globaliserad värld och ett allt mer sammanlänkat Europa är framtidens transportsystem intermodalt. I takt med att Fehmarnbelt tunneln öppnar upp landvägen till kontinenten, gör vi stora investeringar i elektrifiering och optimerar vårt hamnflöde för att Hallands Hamnar ska bli ett allt mer centralt godsnav för intermodal transport i Skandinavien.

Läs mer om intermodal transport

Öppet hav med oanade destinationer

Våra destinationer

Hallands Hamnar länkar samman Sverige med världen. Med närhet till Skandinaviens väg- och järnvägsnätverk, ett flertal direktanslutningar till stora marknader såsom Nordamerika och Storbritannien och effektiva omlastningsmöjligheter, anländer ditt gods säkert och snabbt – vart det än ska.

Två hamnar med olika expertis

Hamnarbetare blickar ut över hamninlopp

Vår hamn i Varberg

I Varberg är Hallands Hamnar Sveriges ledande skogshamn och utvecklad för att erbjuda den allra mest effektiva helhetslösningen för framtidens skogsindustri.

Till hamnen i Varberg

Containrar lastas av från fartyg med hjälp av lyftkran och truck

Vår hamn i Halmstad

I Halmstad är Hallands Hamnar en viktig del av landets import av bilar och stål, samt export av recycling. Dessutom har vi utmärkta möjligheter för färjetrafik.

Till hamnen i Halmstad

Senast uppdaterad:

Dela: