Person i reflexjacka och skyddshjälm

Bulk

En hamn med stort fokus på bulklast

Vi är en fullservicehamn, men en väldigt stor del av vår verksamhet består av bulklast; speciellt inom recycling, stål, biobränsle och skogsprodukter. Och så har det varit under decennier. Det har format både personal och hamnområde, vilket gör att vi idag självsäkert kan erbjuda högst konkurrenskraftig, säker hantering med korta ledtider.

I våra hamnar finns allt; mobila kranar med lyftkraft upp till 104 ton, tiotusentals kvadratmeter lageryta, hundratals meter tågräls intill kaj och anslutningar till Sveriges väg- och järnvägsnätverk.

0

Tusen ton exporterat recycling årligen

0

Tusen m² total yta

0

Tusen m³ totalt hanterade skogsprodukter årligen

Person arbetar i hamn

Våra destinationer

Hallands Hamnar länkar samman Sverige med världen. Med närhet till Skandinaviens väg- och järnvägsnätverk, ett flertal direktanslutningar till stora marknader såsom Nordamerika och Storbritannien och effektiva omlastningsmöjligheter, anländer ditt gods säkert och snabbt – vart det än ska.

Två hamnar med olika expertis

Hamnarbetare blickar ut över hamninlopp

Vår hamn i Varberg

I Varberg är Hallands Hamnar Sveriges ledande skogshamn och utvecklad för att erbjuda den allra mest effektiva helhetslösningen för framtidens skogsindustri.

Till hamnen i Varberg

Containrar lastas av från fartyg med hjälp av lyftkran och truck

Vår hamn i Halmstad

I Halmstad är Hallands Hamnar en viktig del av landets import av bilar och stål, samt export av recycling. Dessutom har vi utmärkta möjligheter för färjetrafik.

Till hamnen i Halmstad

Senast uppdaterad:

Dela: