Kvinna i arbetskläder

Södra optimerar transportkedjan

På Väröhalvön i Varbergs kommun, cirka sex mil söder om Göteborg, ligger Värö-kombinatet som innehåller en av världens största och modernaste barrsulfatmassafabriker, ett effektivt sågverk och en nybyggd fabrik för produktion av korslimmat trä. Den strategiska närheten till de västsvenska skogarna och den västliga kustlinjen gör Värö-kombinatet till en idealisk plats för att effektivisera både råvarutransporter och utskeppning av färdiga produkter.

Anders Ripström, inköpschef för logistik och transport på Södra, berättar om samarbetet med Hallands Hamnar: "Sedan bruket i Värö startade i början av 70-talet har vi haft en stark relation med Hallands Hamnar. För att exportera pappersmassa, sågade trävaror och dissolvingmassa till Europa, USA och Asien arbetar vi både med hamnarna i Varberg och Halmstad. Från Halmstad skeppas våra varor i containrar och som break-bulk från Varberg."

För Södra är logistikkostnaderna och en robust försörjningskedja avgörande. Därför är det viktigt att ha en samarbetspartner som kan optimera transportkedjan och säkerställa en stabil kapacitet och leveransförmåga över tid. "Leveransförmåga, kundnöjdhet och logistikkostnader påverkar vårt nettoresultat avsevärt, så det är avgörande att samarbetet fungerar smidigt," förklarar Anders. "En rationell och väl fungerande logistikkedja är inte bara en fördel, utan en nödvändighet för oss, eftersom vi hanterar stora volymer där fraktkostnaderna kan utgöra en betydande del av våra totala kostnader." Anders betonar vikten av effektiviteten i logistikkedjan: "Varje dag har vi fem tågpendlar som går mellan Värö och hamnen i Varberg. Dessa pendlar är nyckeln till att säkerställa att våra transporter är pålitliga och att vi kan upprätthålla en hög nivå av effektivitet. Att kunna lita på att Hallands Hamnar hanterar denna del av kedjan med precision och engagemang är ovärderligt för oss."

En annan viktig fråga är hållbarhet. "För att minska vårt klimatavtryck satsar vi bland annat på storskalig elektrifiering, fossilfria insatsvaror och drivmedel samt energi- och resurseffektiviseringar för att tillsammans med våra kunder och leverantörer öka takten i klimatomställningen”, säger Anders. "Hallands Hamnar har också gjort stora framsteg genom att använda fossilfria bränslen och förbereda för el-laddning av båtar i hamnen. Tillsammans är dessa åtgärder viktiga för att vi ska bli hållbara på lång sikt", säger Anders vidare.

Den nya hamndelen är en plattform för innovation.

Framtiden för samarbetet mellan Södra och Hallands Hamnar ser ljus ut. Med den nya Farehamnen på plats (invigning sker den 9 september 2024) finns det stora möjligheter för ytterligare effektiviseringar. "Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt partnerskap och hitta ännu bättre och förfinade lösningar för vår logistikkedja," avslutar Anders. "Den nya hamndelen är en plattform för innovation och vi har redan projekt på gång som kommer att hjälpa oss att dra full nytta av denna investering."

"Vi har en lång historik med goda erfarenheter av varandra, och vi tar gemensamma steg framåt," säger Anders Ripström. "Det är ett bra samarbete där vi diskuterar och agerar på aktiviteter som behöver hanteras i det korta perspektivet samtidigt som vi har blicken framåt. Vi gör det tillsammans. Detta samarbete har visat sig vara framgångsrikt och vi ser fram emot att fortsätta denna gemensamma resa."

Senast uppdaterad:

Dela: