Ulf Rosén

Ulf Rosén

Miljö- & Säkerhetschef/CSO

+46 (0) 10 218 90 28

ulf.rosen@portofhalland.se