Terminalyta (Sommar 2022)

Terminalytan förbättras med nya ledningssystem för dagvatten och brandvatten, uppsättning av belysning, stängsel och grindar, samt asfaltering av stora ytor. Dessa förbättringar är viktiga för säkerheten och effektiviteten i hamnverksamheten. Projektet omfattar även förberedelser för framtida digitalisering.