Muddringsarbete (Hösten 2022)

Vi har muddrat ner till 11 meters djup vid den nya kajen och piren, vilket är samma djup som vid den befintliga Farehamnskajen. Detta arbete utökar den befintliga hamnbassängen, vilket möjliggör för större fartyg att angöra och förbättrar hamnens kapacitet och tillgänglighet.