Markförstärkning (Sommar 2022)

För att förebygga markrörelser vid kajen, särskilt när den belastas, har marken förstärkts. Detta förhindrar sättningar i marken, vilket är avgörande för att ledningarna ska fungera korrekt och för att skapa en säker arbetsmiljö. Med tanke på de många transportrörelser som sker över ytan, är en jämn och stabil mark en viktig faktor för att undvika arbetsmiljöproblem.