Byggstart (17 november 2021)

Byggstarten invigdes med ett kranlyft i hamnen år 2022.