Byggnation av kaj och pir

En ny kaj på ungefär 325 meter och en pir på 140x40 meter byggs för att hantera främst massaved, sågat virke och pappersmassa. Dessa nya anläggningar kommer att avsevärt förbättra hamnens logistiska kapacitet och effektivitet. Kajen och piren är klara i juni 2024.