Byggnation av kaj och pir (pågående)

En ny kaj på ungefär 325 meter och en pir på 140x40 meter byggs för att hantera främst massaved, sågat virke och pappersmassa. Dessa nya anläggningar kommer att avsevärt förbättra hamnens logistiska kapacitet och effektivitet.