Byggnation av järnväg (Vår 2022 – xx)

Nya järnvägsspår har anlagts från Östra Hamnvägen till terminalytan och direkt till kajen. Dessa spår kommer att användas för att transportera pappersmassa och sågat virke, vilket bidrar till en mer hållbar och effektiv transportlösning för hamnen.