Barn springer på en grusväg i sommartid

Hallands Hamnar implementerar nya riktlinjer för sponsringssamarbeten

Våra hamnar i Varberg och Halmstad utgör porten mot världsmarknaden för Hallandsregionen. Med våra infrastruktursatsningar i hamnarna bidrar vi till Hallands attraktivitet för nyetableringar och ett starkt logistikfäste. Vi är också måna om att vara en del av staden och att ge förutsättningar för ett hållbart samhälle och en meningsfull fritid för invånare i regionen. Med denna bakgrund har vi valt att introducera nya riktlinjer för sponsringssamarbeten.

Ny sponsringsstrategi

Den nya strategin för sponsringssamarbeten har utvecklats av en intern projektgrupp och bygger på en strukturerad och transparent ansöknings- och urvalsprocess som säkerställer att våra sponsringssamarbeten följer våra riktlinjer, värderingar och hållbarhetsmål. Alla sponsringssamarbeten baseras på skriftliga avtal och beslut om sponsring fattas av en intern projektgrupp.

En människa med arbetsjacka och arbetshjälm.

Kriterier för sponsring

För att kvalificera sig för sponsring måste föreningar:

  • Vara verksamma i Halmstad eller Varberg.
  • Ha en drog- och alkoholpolicy.
  • Presentera en verksamhetsplan och tydliga värderingar.
  • Ha en plan för hur sponsringsbeloppet ska användas.
  • Bidra till hållbar utveckling enligt utvalda delar i Agenda 2030.

Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer, föreningar med aktiviteter som strider mot vår värdegrund, eller som innebär höga risker för hälsa och säkerhet. Vi stödjer aktiviteter som bidrar till god hälsa, utbildning, jämställdhet, minskad ojämlikhet, hållbara samhällen, och miljöskydd.

Ansökningsprocessen

Ansökningsperioden för föreningar är öppen från september till oktober. Beslut meddelas i december och uppföljning av samarbetsavtal sker i mars och september varje år. I september öppnas möjligheter för anmälan upp på Hallands Hamnars hemsida.