Skogsföretagen samlades i Varberg

Intresset var stort och engagemanget högt när Södra Sveriges Trävaruexportförening höll sitt januarimöte i Varberg med Hallands Hamnar som värd. Vi fick möjlighet att berätta om vårt förstärkta erbjudande till skogsindustrin och visa upp etableringen av nya Farehamnen .

Väl på plats i Farehamnen berättade Marie Johansson, projektledare på Varbergs kommun om den nya hamndelen.

– Det känns såklart extra roligt att få visa upp Farehamnen för de företag som är målgruppen för hamnen. Vi är ju i sluttampen av det här projektet och jag tror att alla som besökte oss idag kan se den nya moderna hamnen framför sig.

För Henrik Nanfeldt, COO på Hallands Hamnar är det en speciell dag,

– Äntligen får vi möjlighet att visa upp hamnen för våra kunder och marknaden. Vårt mål är att vara en garant för den svenska skogsindustrins access till världen – och en självklar länk i logistikkedjan för skogsprodukter. Snart kommer vi att ha en sammanlagd yta på 250 000 kvm i Varberg, vilket betyder ännu bättre lagermöjligheter. Det ger oss mer flexibilitet och att vi snabbt agera för att möta våra kunders behov och slutkundens önskemål.

Röster från dagen

– Även om jag har hört mycket om den nya Farehamnen så insåg jag hur stor hamnen är efter att ha varit med på rundturen. Den nya hamnytan på 95 000 kvadratmeter är verkligen imponerande och behövs givet den mängd gods som skeppas ut via Varberg, säger Jonas Sandborg, JGA.

– Jag är imponerad över den satsning som Hallands Hamnar gör i Farehamnen med en tidshorisont på 100 år för att möta marknadens behov med en hög ambitionsnivå. Det är att ligga i framkant, säger Kristian Bratz, VD Gothenburg Chartering.

– Vi förväntar oss att exportvolymerna av trävaror till framför allt USA kommer att öka kraftigt de närmaste 5-10 åren. Vi ser fortsatt att Storbritannien kommer att utgöra den största marknaden för sågade trävaror med en förväntad ökning i volym. Vi ser också ett skifte från Asienmarknaden till den brittiska-och amerikanska marknaden, säger Christian Nielsen, Marknadsanalytiker trävaror på Skogsindustrierna.

Senast uppdaterad:  2024-02-21 11:56

Dela: