Hallands Hamnar uppdaterar varumärket

Det är över 10 år sedan Hallands Hamnar bildades och företaget är idag på många sätt ett annat typ av bolag som arbetar målinriktat med omställningen till en mer hållbar verksamhet och med ambitiösa mål kring digitalisering och innovation. För att få rätt förutsättningar att presentera verksamheten och sitt erbjudande på ett modernt och tydligt sätt väljer nu Hallands Hamnar att uppdatera sin varumärkesplattform och grafiska profil.

I en bransch där flera aktörer väljer att positionera sig med fysiska egenskaper som kranar, truckar och kajlängd ser Hallands Hamnar en möjlighet att ta en ny position i branschen. Med ett uttalat fokus på kunden och med ett varmare tilltal hoppas man kunna sticka ut och bygga ett än starkare varumärke.

– Relationer blir en allt viktigare konkurrensfördel och att positionera sig närmre kunden ser vi är helt rätt väg att gå. Det bottnar i vårt engagemang och drivkraft att göra det där extra för att tillgodose kundens behov av logistiklösningar idag och i framtiden, säger Katrin Lemming Thulin, kommunikationschef på Hallands Hamnar.

För ett år sedan påbörjades arbetet med att uppdatera varumärkesplattformen, ett arbete som görs på affärsmässig grund och som är en del i det förändringsarbete som genomsyrar företaget. Att ta en position som sätter kunden i centrum med fokus på relationen backas även upp av kundintervjuer och undersökningar.

- Vi vill kunna presentera oss på ett tydligt och kärnfullt sätt som återspeglar vilka vi verkligen är. Vår styrka är att vi arbetar nära och tillsammans med våra kunder. På så vis kan vi förstå hela affären och skapa nya kundunika lösningar, fortsätter Katrin.

    Varumärket har också uppdaterats med ny grafisk profil, logotype, färger, tonläge och bilder. Verktyg som ska hjälpa till att aktivera och skapa det nya Hallands Hamnar. Övergången till det nya varumärket sker med en hållbar utfasning av befintlig logotype och grafisk profil.

    Senast uppdaterad:  2024-04-18 10:38

    Dela: