AI ska skapa stärkt konkurrenskraft hos HallandsHamnar

Vi har nyligen inlett ett samarbete med Highfive, en innovationsarena med uppdrag att skapa hållbar tillväxt och främja innovationskraften regionen. Med samarbetet hoppas vi hitta nya smarta lösningar som stärker konkurrenskraften i hamnen och inspirerar andra företag och organisationer i regionen att utforska AI.

– Samarbetet är inte bara ett steg mot innovation och affärsutveckling för HallandsHamnar utan också ett viktigt bidrag till regionens tillväxt och hållbarhetsmål. Genom att fokusera på människocentrerad AI och praktiska lösningar, är vi väl positionerade för att leda vägen mot en mer innovativ och hållbar framtid inom logistiksektorn, säger Carl-Henrik Hägg, tf VD för HallandsHamnar.

Med ett uppdrag att främja användningen av AI inom det offentliga och näringslivet, är Highfive Innovationsarena en viktig drivkraft för förändring. Verksamheten har lång erfarenhet av att arbeta med människocentrerad AI som fokuserar på att förbättra världen och låta goda krafter verka.

– Vi fokuserar på samspelet mellan AI och människan, där AI hjälper oss att fatta bättre beslut. Med vårt team av forskare inom både design och AI, strävar vi efter att matcha teknologisk expertis med praktiska användningsområden för att skapa lösningar som är både innovativa och användarvänliga. Vi vill inspirera andra lokalt och regionalt samt bidra till att Sverige inte halkar efter i digitaliseringen, förklarar Sandra Johannesson, VD Highfive Innovationsarena.

Senast uppdaterad:  2024-02-21 11:55

Dela: