Sidhuvud

Sidhuvudet består av logotyp, meny, knapp till hamnportalen, sökfunktion och funktionsmeny. Du som redaktör kan här ställa in vilka länkar som Funktionsmenyn ska innehålla, samt vad som ska stå på den blå knappen (där det idag står hamnportal) och vart man ska hamna efter klick på knappen. Nedan beskrivs hur du går tillväga för att genomföra dessa inställningar.

Funktionsmeny

Funktionsmenyn består av olika länksidor. En länksida är en länk som syns i sidstrukturen i redigeringsläget. Man ställer in den via Skapa ny knappen i det mörka fältet till vänster.

Klicka på Administration > Sidhuvud > Funktionsmeny

I mappen Funktionsmeny ligger länksidorna som syns i Funktionsmenyn högst upp till höger i sidhuvudet. Här lägger du eller redigerar dina Länksidor. Läs mer om hur du skapar en Länksida i SiteVision på deras hjälpwebb.

CTA knapp - Hamnportalen

Knappen Hamnportalen är byggd med SiteVision egna Skriptmodul. Det ligger 2 olika knappar, den ena visas endast i mobil och den andra visas på dator. Detta är för att mobil och dator har olika layouter och därför behövde vi bygga en knapp för respektive enhet. Men de fungerar på samma sätt. För att ställa in länkmål och knapptext på knapparna högerklickar du på knappen och väljer inställningar.

Efter att du högerklickat och valt Inställningar på en av knapparna, klickar du på fliken Variabler.

url: Här lägger du in en adressen dit man ska landa efter man klickat på knappen. Du lägger endast in det som står efter https://hallandshamnar.se/DET_SOM_STÅR_HÄR_LÄGGER_DU_IN_I_FÄLTET

txt: Här skriver in vad som ska stå på knappen.

När du är klar klickar du på den blå OK-knappen och sedan publicerar om sidan för att ändringarna ska slå igenom.

Meny