Krismeddelande

Följ dessa steg för att skapa och publicera en driftstörningsmeddelande på din SiteVision-webbplats. När en driftstörning är skapad kommer en banner att visas högst upp på hemsidan.

Steg 1: Skapa en driftstörningsartikel

I huvudmenyn till vänster klickar du på knappen med en blixt och ett + samt texten Genvägar. Du kan också välja att klicka på Blixt-ikonen längst nere i högra hörnet i inloggat läge.

Klicka på Driftstörning.

Klicka på blixt ikonen längst nere i höger hörn. Måste vara från inloggat läge.

En ny driftstörningsartikel kommer nu att skapas.

Steg 2: Redigera driftstörningsartikeln

Fyll i en tydlig rubrik, samt en detaljerad beskrivning av driftstörningen. När du är klar klickar du på Publicera i menyn till vänster.

I publiceringssteget väljer du Metadata och Redaktionellt. Under Hamn väljer du vilken hamn som driftmeddelandet avser.

Under fliken Allmänt kan du även välja när driftmeddelandet ska avpubliceras. Detta är en universal funktionalitet från SiteVIsion och är samma för när du skapar både sidor och artiklar. Läs mer om Publicering här

Klicka sedan på knappen Publicera längst ner.

Meny