Byggstenar

Denna guide visar hur redaktörer kan använda färdigkonfigurerade moduler eller lösningar, så kallade "Byggstenar", i SiteVision. Byggstenarna är placerade under mappen Administration/Byggstenar och innehåller olika sidor där varje sida representerar en specifik lösning, till exempel en Tabell, Accordion eller Personalkort.

Steg-för-steg instruktion

Navigera till Byggstenar: I vänstermenyn, navigera till Administration > Byggstenar.

Välj rätt Byggsten
: Klicka på mappen Byggstenar för att se de tillgängliga alternativen. Du kommer att se olika sidor som representerar olika lösningar (t.ex. Tabell, Accordion, Personalkort).

Kopiera önskad byggsten:
Om du till exempel vill skapa en tabell, klicka på sidan Tabell. Markera tabellen på sidan och högerklicka på tabellen och välj Kopiera. (se bilden nedan för referens).

 

Klistra in på din sida: Navigera till den sida där du vill använda tabellen. Högerklicka där du vill placera tabellen och välj Klistra in.

Anpassa innehållet: När tabellen är på plats kan du börja redigera innehållet så att det passar den sida du skapar. Ändra text, rubriker och annan relevant information.

Sammanfattning: Skapa en Tabell

 1. Navigera till Byggstenar:
  • Gå till Administration > Byggstenar > Tabell.
 2. Kopiera tabellen:
  • Klicka på sidan Tabell.
  • Markera och kopiera tabellen som visas på sidan.
 3. Klistra in och redigera:
  • Gå till sidan där du vill lägga till en tabell.
  • Klistra in tabellen.
  • Ändra texten och annan information så att den passar dina behov.

Meny