Varuslag

Följ dessa steg för att skapa och publicera ett Varuslag.

Varuslag har ett eget arkiv. Varuslagen visas på förbestämda platser runt om på hemsidan. Varuslagen visas upp i en samling puffar. Ibland filtrerade på vilken hamn som varuslaget finns representerat.

Exempelvis Våra tjänster > Varuslag

Du behöver inte tänka på att varuslaget ska visas på rätt ställe, detta sker med automatik på de ställen där varuslag visas på hemsidan. Tex. om du skapar ett nytt varslag så kommer det att visas i listan bland varuslag på Våra tjänster > Varuslag sidan då det är där själva samlingen av varuslag ligger. Om du då i publiceringsförfarandet valt att varuslaget hör till hamnen Halmstad, så kommer ditt nya varuslag att dyka upp under varuslagen som tillhör Halmstad på denna sida.

Likadant på alla andra ställen Varaslag eventuellt ska visas på, så kommer ditt varuslag att visas även där.

Sammanfattninngsvis:
Du lägger till ditt varuslag, sedan behöver du inte fundera på att det visas på rätt ställen.

Steg 1: Skapa ett nytt varuslag

I huvudmenyn till vänster klickar du på knappen med en blixt och ett + samt texten Genvägar. Du kan också välja att klicka på Blixt ikonen längst nere i högra hörnet i inloggat läge.

Klicka på Varuslag för att skapa ett nytt varuslag.

Klicka på blixt ikonen längst nere i höger hörn. Måste vara från inloggat läge.

Steg 2: Lägg in information om ditt Varuslag

Fyll i en tydlig rubrik, samt en detaljerad beskrivning av varuslaget. När du är klar klickar du på Publicera i menyn till vänster.

I publiceringssteget väljer du Metadata och Redaktionellt. Under Hamn väljer du vilken hamn som varuslaget tillhör.

Under fliken Allmänt kan du även välja när artikeln ska avpubliceras. Detta är en universal funktionalitet från SiteVIsion och är samma för när du skapar både sidor och artiklar. Läs mer om Publicering här

Klicka sedan på knappen Publicera längst ner.

Meny