Utvecklingsprojekt

I den här artikeln visar vi hur man lägger upp ett Utvecklingsprojekt på hemsidan. Projektet visas med automatik på alla ställen där projekt listas. I dagsläget visas projekten under Om Hallands hamnar > Utvecklingsprojekt.

Skapa nytt projekt

 1. Skapa ett nytt projekt genom att klicka på genvägar > Projekt.
 2. Lägg in ditt innehåll och klicka på Publicera.
 3. I publiceringsfasen väljer du vilken hamn projektet tillhör.
 4. Klicka sedan på Publicera

Skapa tidslinje för ditt projekt

 • 1. Ställ dig på sidan som du vill visa en tidslinje på.
 • 2. Klicka på skapa ny och välj mallen Projekt steg i tidslinje. Ge projektfasen ett namn, tex uppföljningsfas.
 • 3. Klicka på Publicera, sedan fliken Metadata och fältet Projekt.
 • 4. Under Projektfas väljer du vilket steg i projektet fasen gäller. I det här fallet är det nummer 8 eftersom det är det åttonde fasen i ordningen. Du kan se ordningen till vänster i strukturen.

Klicka på bilden se en större version av bilden.

Välj aktuell fas för steget i projektet. Endast en av alla stegen kan vara Aktiv.

 • 5. Under Aktuell status på projektet kan du välja ett av 3 val, Ej påbörjad, Aktiv och slutförd
 • 6. Endast en fas kan vara den Aktiva fasen. Tanke är att det är fasen som gäller just nu. Den fasen kommer att ha en större rund markör i mörkblå färg.
 • 7. När du är klar klickar du på Publicera. Nu kommer en tidslinja att visas på projektsidan.

Meny