Personal

Följ dessa steg för att lägga upp en ny personal.

Personalarkivet är ett arkiv där vi samlar all personal på företaget. Personal kan läggas till på olika ställen på hemsidan genom att antingen länka en layout till en fördefinerad komponent under Administration > Komponenter, eller att använda söklistningsmodul för att hämta rätt personal utifrån ett visst sök-kriterie. Dessa täcker vi lite djupare på sidan om Byggstenar.

Läs mer om hur SiteVisions söklistningsmodul fungerar här

Steg 1: Lägg till ny personal

I huvudmenyn till vänster klickar du på knappen med en blixt och ett + samt texten Genvägar. Du kan också välja att klicka på Blixt ikonen längst nere i högra hörnet i inloggat läge.

Klicka på Personal

Klicka på blixt ikonen längst nere i höger hörn. Måste vara från inloggat läge.

Fyll i samtliga värden och lägg upp ny bild på personen. På telefon och e-postadress är det viktigt att du inte skriver något före som tex Tel: eller E-post: Då kommer viss funktionalitet inte att fungera. Klicka sedan på Publicera.

Under Redaktionellt väljer du vilken hamn personen tillhör.

Klicka sedan på Personal och välj vilken avdelning personen tillhör. Under Ordning väljer du ett värde, ju lägre värde ju tidigare visas personen i sammanhang där flera personer är listade.

Under fliken Allmänt kan du även välja när artikeln ska avpubliceras. Detta är en universal funktionalitet från SiteVIsion och är samma för när du skapar både sidor och artiklar. Läs mer om Publicering här

Klicka sedan på knappen Publicera längst ner.

Inlänkad layout som visar 2st medlemmar från ledningsgruppen.

Här är ett exempel där vi har använt oss av Länkad layout, och visar då en layout som ligger under Administration > Komponenter. Du kan under Innehåll i fönstret längst ner högerklicka där det står Liggande kontaktkort - Ledningsgrupp 2st och välja Byt layout om du vill se vilka andra färdiga konfigurationer det finns på kontaktkort.

Exempel på listning av personal från Varbergs hamn med Söklistningsmodulen, hämtad från byggstenar

Gör så här

Markera sidan Personalkort som ligger under Administration > Byggstenar. Välj sedan ut en söklistningsmodul, högerklicka och kopiera.

Gå tillbaks till din sida. Högerklicka och välj Klistra in.

För att läsa med om SiteVisions söklistningsmodul och hur du konfigurerar den, klicka här.

Meny