Artiklar

Artiklar är en typ av sida som listas i ett arkiv. Samtliga av Hallands Hamnars artiklar visas under genvägar. De flesta av arkivartiklarna har ett Metadata gemensamt, nämligen Hamn. Det betyder i att i publiceringsförfarandet ska en eller flera hamnar väljas ut. Detta används för att kunna filtrera och särskilja artiklarna åt på Hamntillhörighet.

Här nedan följer en förteckning på vilka metadata de olika arkiv-artiklarna har, förutom Hamntillhörighet.

Metadata på artiklar

Lediga tjänster - Ansök senast

Detta värde behövs för att styra när sista ansökning är tillåtet.

Personal - Avd, Ordning och Hamn

På personal behöver du i publiceringsförfarandet ange vilken eller vilka hamnar personen tillhör. Samt vilken avdelning och ordning personen ska visas när den syns i listor. Dessa är till för att kunna filtrera ut personal från olika avdelningar i kombination med hamn på olika sidor.

Det går även att

Välj Hamn

Välj Avdelning och Ordning.

Meny