Projekt

ProjektlasterHallandsHamnar, med hamnar i Halmstad och Varberg, är med vår gemensamma kapacitet, kompetens och vilja att arbeta gränslöst en stark samarbetspartner när det gäller projektlaster.

I segmentet HallandsHamnar Projektlaster samarbetar vi nära kund och övriga aktörer i projektet, för att få fram en så skräddarsydd och bra lösning som möjligt genom vår medverkan. Vi kan kombinera två hamnars resurser när och där det krävs. Vi har fått mycket positiv uppmärksamhet bland annat för vårt åtagande när det gäller logistiklösning kring frakter av vindkraftverk och färdiga kontors- och sjukvårdsmoduler från vår hamn i Varberg.

 

Bra18 523X343

 

HallandsHamnar – ett logistiskt nav

Tillåtande infrastruktur och ett nära samarbete med myndigheter möjliggör transporter av vind- kraftverkskomponenter med överdimensioner med snar åtkomst till närliggande huvudleder för vidare transporter till projektplatser geografiskt placerade, söder, öster eller norrut. 

När det gäller projektlaster är varje lösning unik. Med hög flexibilitet och lyhördhet för kundens önskemål uppnår vi bästa möjliga helhetslösning. M.a.o. vi skräddarsyr de tjänster kunden önskar inför varje komponents utlastning, t.ex. demontering eller om- placering av transportstöd, vid behov rengöring/tvätt av torn delar m.m. 

Se film


 Se film från en av våra projekttransporter av vindkraftverk

 

Ladda ner mer info gällande HallandsHamnars erbjudande kring projektlaster av vindkraftverk

Fakta HallandsHamnar


Kontaktuppgifter Halmstad
Kattegatterminalen: 035-15 53 24, 035-15 53 31

Kontaktuppgifter Varberg
Godsterminalen: 0340-64 96 82

Om Halmstad Hamn

 • Läge 56° 39’ N 12° 50’ E
 • Total yta 450.000 m2
 • Magasinyta 20.000 m2 
 • Kajlängd 3 km, kajdjup från 6,5-11 m, 4 RoRo-ramper
 • Max. fartygslängd 200 m (gäller alla kajer)
 • Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler
 • Krankapacitet 8-104 ton
 • Isfritt med en korr, rak farled (tre distansmin)
 • Järnvägspendlar. Dagliga avgångar Mälardalen/Norrland
 • Kartor 

 

Om Varbergs Hamn

 • Läge 57° 6,377’ N 12° 14,377’ E.
 • Total yta 300.000 m2
 • Upplagsytor: 130.000 m²
 • Magasineringsyta 60.000 m² varav 12.000 varmlager
 • RoRo läge: 25 meters bredd
 • Kajlängd 1370 m4
 • Max. fartygslängd L 230 m, B 33 m. Djupgående 10 m
 • Krankapacitet 8-86 ton
 • Isfritt med en kort, rak farled (tre distansmin)
 • Lotsservice 24 tim
 • Komplett tullservice
 • Järnvägsspår till samtliga kajer
 • Egen bogserbåt, möjlighet att hyra in fler
 • Kartor 

Kajdjup Halmstad


Nissakajen 7 m
Östra hamnen 8,5-9,3 m
Järnverkskajen 7,5-8,5 m
Kattegatt 500-kaj 8,5 m
Kattegatt 600-kaj 6,5-9 m
Kattegatt 700-kaj 9,5 m
Oceanhamn 800 kaj 11 m

Kajdjup Varberg


Farehamnen 10 m
Industrihamnen 6,9  m

Återställ lösenord

Återställ
×
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå