Varsågod, här finns en fullservicehamn

Varsågod, här finns en fullservicehamn


 

Ett hamnbolag med två hamnar och många hundra års erfarenhet. HallandsHamnar kan idag erbjuda det bästa av två världar vilket gör oss till en fullservicehamn med mycket stora resurser och en både djup och bred kunskap. Vår verksamhet utgår idag från nio huvudsakliga produktområden, men vi kan även erbjuda kundspecifika lösningar i form av HallandsHamnar Add On – det vill säga skräddarsydda tilläggstjänster.

 

Bilar

Bilar

Vi har bland annat 30-årig erfarenhet av bilimport till hamnen i Halmstad för vidare transport till återförsäljare i Sverige. Idag passerar ca 100 000 bilar vår hamn i Halmstad.

Läs mer
BioBränsle

BioBränsle

Ett område som är under ständig fokus. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster kring framför allt pellets, inklusive fullständiga tillstånd för hantering och magasinering.

Läs mer
Bulk

Bulk

Varor som lossas traditionellt såsom korn, malt, glasråvaror, gödning, salt och gips. I segmentet ingår även importerade varor såsom valstråd, coils, armeringsjärn, briketter och tackjärn.

Läs mer
Container

Container

Vi ser en stark tillväxt inom detta område och mer än dubblerat vår containerhantering senaste åren. Enhetsberedd last i flak, open tops, wide body, containers, trailers, etc.

Läs mer
Flytande Bulk

Flytande Bulk

HalllandsHamnar är en viktig länk, inte minst i form av mellanlager för vidareutskeppning av petroliumprodukter såsom bensin, eldningsolja, diesel, etanol, avfallsolja, m.m till andra orter.

Läs mer
Recycling

Recycling

HallandsHamnar är bland de största i Sverige när det gäller recycling av plåt, stål, metall och papper. Vi har dedikerade hamnytor och kajer riktat enbart mot recycling material.

Läs mer
Skogsprodukter

Skogsprodukter

Vi idag är ansedda som Sveriges främsta hamn för trävaror med hög produktivitet (upp till 500kubik/krantimme).Vi kan även erbjuda mellanlager av skogsprodukter.

Läs mer
Projekt

Projektlaster

Vi samarbetar nära kund och aktörer i projektet, för att skapa en så skräddarsydd och bra lösning som möjligt, där vi bland annat kan kombinera två hamnars resurser. Vi tillhör Sveriges främsta hamnar för logistik kring transporter av vindkraftverk.

Läs mer
RoRo

RoRo

Ett brett spektra tjänster och produkter kopplade till Ro-Ro trafik, med gott om terminalyta och fantastiska möjligheter till järnvägsanslutningar och järnvägspendlar.

Läs mer
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå