Kapacitetsbristen på Västkustbanan firar 25 år

/ Nyheter Hallandshamnar

Vastkustbanna

Västkustbanan har kapacitetsbrist, trots ett 25 år gammalt riksdagsbeslut att den ska få dubbelspår. När Trafikverket den siste augusti presenterar sitt förslag till satsningar i Sveriges infrastruktur, nationell plan 2018-2029, bör utbyggnad av banans sista flaskhalsar stå med!

Enkelspårsträckorna utgör endast en tiondel av Västkustbanan, men innebär att bara en bråkdel av banans potential kan nyttjas. Två av de tre kvarvarande enkelspårsträckorna är planerade för utbyggnad, Varbergstunneln och Ängelholm-Maria station, och förutsätts stå med i nationella planen. Även de sista 4,5 kilometerna, mellan Maria station och Helsingborg C, måste in i planen.

Dessutom behövs stärkt kapacitet på Halmstad C och Helsingborg C, eftersom de är strategiska noder med begränsad kapacitet. Detta skulle ge samplaneringsvinster, som lägre kostnader och kortare genomförandetid, då åtgärderna genomförs koordinerat med etappen Ängelholm-Maria station.

Vinsterna med dubbelspår är enorma:
- Miljö- och klimatvinster när person- och godstransporter flyttas från väg till järnväg
- Restiden Malmö-Göteborg kan bli under 2 timmar
- Kapaciteten på spåren skulle motsvara en 16-filig motorväg
- Järnvägstrafiken kan femdubblas
- Möjlighet till regionförstoring och utveckling av den regionala kollektivtrafiken
- Minst 25 000 nya bostäder kan byggas längs med Västkusten i Skåne och Halland

Längs Västkustbanan finns några av våra viktigaste exportindustrier och inom 30 mil från Göteborg finns 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet. Sveriges globala företag är beroende av pålitliga godstransporter. Varje minut som en leverans är försenad kostar stora belopp.
För att järnvägen ska vara ett reellt alternativ för godstransporter måste järnvägen vara pålitlig.

Regeringen och infrastrukturministern Tomas Eneroth har chansen att göra det flera tidigare regeringar misslyckats med: att slutföra det infrastrukturprojekt som påbörjades för 25 år sedan.
Bygg klart hela Västkustbanan till dubbelspår!

Mätta Ivarsson (MP), regionråd, Region Skåne
Dag Hultefors (M), regionråd, Region Halland
Crister Fritzson, vd, SJ
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Kenneth Nilsson, vd, Resurs Bank
Björn Alvengrip, vd, HallandsHamnar
Ola Ringdahl, koncernchef, Nord-Lock
Jan Secher, vd, Perstorp Holding

Arkiv: År


Senaste artiklar


Bilar över havet flyter på
2016-01-27
Mats Karlsson (Produktionschef) tar emot mig en solig vinterdag, då jag önskade ställa en rad frågor kring SkandiaTransports verksamhet i Halmstad.
Eimskip öppnar godsterminal i Halmstad
2016-02-17
Eimskip utökar sin verksamhet och öppnar en ny godsterminal i anslutning till Halmstad hamn.
Många pusselbitar ska på plats
2016-03-09
Att Varbergs stad kommer att förändras, förnyas och förädlas. Är ett projekt du kanske hört talas om.
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå