Södra infarten kan påbörjas till våren 2018

/ Nyheter Hallandshamnar

SondrainfartkartaMångmiljonprojektet Södra infarten har fått grönt ljus. Första etappen börjar byggas våren 2018 och omfattar en ny infart från E 6 med vidare anslutning mot Halmstads hamn.

– Äntligen, det känns glädjande att fatta beslut så att byggandet av ett projekt som det talats om i decennier kan börja byggas i början av 2018, säger Henrik Oretorp (C), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Detaljplanen för etapp ett ska först klubbas av kommunfullmäktige. Därefter, i höst, startar planläggningen av etapp två, som beräknas kunna påbörjas 2019 och vara klar 2020-2021.
Den första etappen omfattar sträckan från den nya infarten från E 6 fram till Montörgatan där etapp två tar vid fram till Stålverksgatan vid Nissan.

Syftet med Södra infarten är bland annat att förbättra förbindelsen mellan E 6 och hamnen samt industriområdena Vilhelmsfält, Larsfrid, Kistinge och Villmansstrand.
Dessutom avlastas Laholmsvägen från trafik och farligt gods. Därmed ökar möjligheterna att bygga bostäder kring högskolan samt vid verksamhetsområdena Larsfrid och Vilhelmsfält.
Den underlättar också utbyggnaden av bostäder på Tullkammarkajen.

Genom Södra infarten avlastas Östra strandens centrum från tung trafik. Fler gång- och cykelpassager skapas som skapar kopplingar mellan bostadsområdena på Öster och Östra stranden och minskar barriäreffekten av järnvägen. Vägarna ner till Östra stranden kommer också att förbättras.
Etapp ett är kostnadsberäknad till 146 miljoner kronor och i transportplanen är totalkostnaden beräknad till 380 miljoner kronor.

Halmstads kommun står för hela kostnaden. Men innan byggandet kan påbörjas krävs det att Trafikverket, som förvaltar E 6, lägger in ombyggnaden av den delen som berör motorvägen i sin trafikplan. Det kommer att ske efter att kommunfullmäktige har klubbat detaljplanen för Södra infarten etapp ett.

Anna-Karin Forsberg, Hallandsposten

Arkiv: År


Senaste artiklar


Bilar över havet flyter på
2016-01-27
Mats Karlsson (Produktionschef) tar emot mig en solig vinterdag, då jag önskade ställa en rad frågor kring SkandiaTransports verksamhet i Halmstad.
Eimskip öppnar godsterminal i Halmstad
2016-02-17
Eimskip utökar sin verksamhet och öppnar en ny godsterminal i anslutning till Halmstad hamn.
Många pusselbitar ska på plats
2016-03-09
Att Varbergs stad kommer att förändras, förnyas och förädlas. Är ett projekt du kanske hört talas om.
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå