Pressmeddelande Varbergs kommun

/ Nyheter Hallandshamnar

Farjanflyttar
Inget färjeläge i Farehamnen – Stena Line undersöker andra alternativ

Varbergs kommun projekterar inte längre för ett färjeläge i Farehamnen. Stena undersöker andra alternativ, bland annat förs en diskussion med Hallands Hamnar om att flytta till Halmstad.
– Vår strävan har varit att få med oss Stena till den nya Farehamnen. Där har vi haft en politisk enighet. Tyvärr har vi inte kunnat hitta en överenskommelse som gör det möjligt, säger Carl Bartler, kommundirektör i Varberg.
För att Varbergs kommun ska kunna hålla tidplanen för stadsutvecklingen i Västerport, måste Stena flytta från sitt nuvarande läge senast tredje kvartalet 2019. Förhandlingarna mellan Stena och Varbergs kommun har dragit ut på tiden utan att en överenskommelse har nåtts. Nu är tiden förbi när det skulle varit möjligt att färdigställa ett nytt färjeläge i Farehamnen till 2019.

Politisk enighet
– Alla samtal har förts i god anda och det finns en stor förståelse från vår sida för att Stena inte är beredd till en sådan investering som en ny färjeterminal i Varberg innebär. Men en investering i ny färjehamn kräver ett avtal där Stena bär sina egna kostnader, även i denna fråga råder politisk enighet. Att med skattemedel subventionera enskilda företags verksamheter är heller inte förenligt med gällande lag, säger Carl Bartler.

Utredning klar i sommar

Sedan en tid tillbaka pågår samtal mellan Hallands Hamnar och Stena om möjligheten att flytta färjeverksamheten till Halmstad. – Vi utreder just nu om det är möjligt, och beräknar att den utredningen ska vara färdig till sommaren. Om det visar sig vara möjligt – och om parterna kommer överens – vore det mycket positivt både för regionen och för Hallands Hamnar, säger Björn Alvengrip, vd på Hallands Hamnar. – Varbergs kommun delar uppfattningen att det är väldigt positivt om Stena kan vara kvar i Halland, och som kund hos Hallands Hamnar, säger Carl Bartler. Hallands Hamnar och Stena har sinsemellan upprättat ett så kallat Letter of intent, en avsiktsförklaring, där man skissat grova ramar för förhandlingarna.

Expansionsmöjlighet för skogshamnen
När Farehamnen nu inte ska rymma en färjeterminal betyder det att ytor kommer att frigöras. – Den extra ytan i Varberg kommer ge oss en utökad möjlighet att planera för skogshamnens utveckling och expansion av Sveriges största skogshamn, säger vd Björn Alvengrip.
Varbergs kommun kommer nu att säga upp hyresavtalet med Stena och gå vidare med projekteringen av nya Farehamnen och Västerport.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Bartler, kommundirektör
Tel: 0730-32 23 23
E-post: carl.bartler@varberg.se

 

Arkiv: År


Senaste artiklar


Bilar över havet flyter på
2016-01-27
Mats Karlsson (Produktionschef) tar emot mig en solig vinterdag, då jag önskade ställa en rad frågor kring SkandiaTransports verksamhet i Halmstad.
Eimskip öppnar godsterminal i Halmstad
2016-02-17
Eimskip utökar sin verksamhet och öppnar en ny godsterminal i anslutning till Halmstad hamn.
Många pusselbitar ska på plats
2016-03-09
Att Varbergs stad kommer att förändras, förnyas och förädlas. Är ett projekt du kanske hört talas om.
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå