HallandsHamnar satsar 60 miljoner på klimatanpassning av Halmstad hamn

/ Nyheter Hallandshamnar

Markplan

Hamnen i Halmstad har under det senaste årtiondet varit utsatt för ett flertal kraftiga stormar vilket medfört extrema vattennivåer i hamnområdet. Detta har inneburit att delar av hamnområdet drabbats av återkommande översvämningar och som självklart påverkat hamnens kunder.


HallandsHamnar Halmstad och Halmstad kommun genomför nu en klimatanpassning genom en marknivåhöjning av ca.140 000 m2 av hamnområdet till +3,0 meter över havet från dagens nivå +2,20 meter samt förstärker skyddet ytterligare med en skyddsvall på +0,5 meter.

Projektering och upphandling är nu slutförd vilket innebär att markarbetena kommer igång under maj månad och kommer att utföras av Halmstadföretaget Jonab.
Projektet beräknas enlig fastställd tidplan vara slutfört innan årsskiftet och är kostnadsberäknat till 60 miljoner kronor.

De nu aktuella ytorna används för hantering av importbilar och hyresgäster är Volkswagen Group Sverige AB och Skandiatransport AB.

– HallandsHamnar har i samband med att projektet tecknat ett nytt långsiktigt avtal med kunderna och verksamheten har därmed kunnat säkras till Halmstad under lång tid framöver, säger en nöjd Björn Alvengrip VD för HallandsHamnar AB.

– Den aktuella ytan är lika stor som 20 fotbollsplaner och vi behöver ca 300 000 ton krossat berg för att genomföras höjningen. Vi ser detta projektet som en startpunkt och vår ambition är att på lite sikt gå vidare att klimatanpassa övriga delar av hamnområdet säger Christer Green, teknisk chef inom HallandsHamnar.

– Vi får nu en av Sveriges bäst rustade hamnar och vår anläggning får ett bra skydd mot framtida översvämningar och klimatpåverkan. Det innebär i sin tur att vi nu kan fortsätta utveckla samarbetet med våra nuvarande kunder med utgångspunkt från Halmstad, säger Mats Eriksson, VD på Skandiatransport.

Arkiv: År


Senaste artiklar


Bilar över havet flyter på
2016-01-27
Mats Karlsson (Produktionschef) tar emot mig en solig vinterdag, då jag önskade ställa en rad frågor kring SkandiaTransports verksamhet i Halmstad.
Eimskip öppnar godsterminal i Halmstad
2016-02-17
Eimskip utökar sin verksamhet och öppnar en ny godsterminal i anslutning till Halmstad hamn.
Många pusselbitar ska på plats
2016-03-09
Att Varbergs stad kommer att förändras, förnyas och förädlas. Är ett projekt du kanske hört talas om.
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå