Grönt och skönt

/ Nyheter Hallandshamnar

Miljodiplom 2017HallandsHamnar är fortsatt en Miljödiplomerad verksamhet.
Här bjuder vi på ett axplock av de krav som ställs på de verksamheter, som har för avsikt att vara Miljödiplomerade.

- Verksamheten ska ha en dokumenterad miljöutredning som innehåller verksamhetsbeskrivning, identifiering av miljöaspekter och bedömning av betydande miljöaspekter.

- Verksamheten ska med fokus på sin kärnverksamhet identifiera positiva och negativa miljöaspekter kopplat till användning av energi, drivmedel, varor, tjänster, vatten och kemiska produkter etc.

- Verksamheten ska ha en dokumenterad miljöpolicy som styr miljöarbetet och speglar ambitionerna.

- Mål och åtgärder i handlingsplan ska stämma överens med miljöpolicyn och vara möjliga att följa upp och verifiera.

- Av handlingsplanen ska framgå: åtgärder för hur målen ska uppnås, vem som ansvarar för att de enskilda åtgärderna genomförs, resursbehov för att genomföra åtgärderna, när och hur åtgärderna ska genomföras och följas upp.

- Verksamheten ska vid revision ha genomfört miljöförbättringar.

Arkiv: År


Senaste artiklar


Bilar över havet flyter på
2016-01-27
Mats Karlsson (Produktionschef) tar emot mig en solig vinterdag, då jag önskade ställa en rad frågor kring SkandiaTransports verksamhet i Halmstad.
Eimskip öppnar godsterminal i Halmstad
2016-02-17
Eimskip utökar sin verksamhet och öppnar en ny godsterminal i anslutning till Halmstad hamn.
Många pusselbitar ska på plats
2016-03-09
Att Varbergs stad kommer att förändras, förnyas och förädlas. Är ett projekt du kanske hört talas om.
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå