Vi ska stärka våra kunders konkurrenskraft


Mervarden 523X342px

 

I HallandsHamnar är de mjuka värdena lika viktiga som de hårda. Kombinationen av dessa ska särskilja oss från övriga aktörer och göra att våra kunder inte bara gillar oss utan också ser oss som en naturlig del av sin egen verksamhetsutveckling. Vi vill med andra ord vara mer än en leverantör, snarare en partner när det rör frågor som rör din logistik på ett eller annat sätt.

Årsredovisning 2016
Halmstad

Trovärdigt och professionellt

Vi håller det vi lovar och ska alltid leverera kvalitet.

 

Öppenhet, delaktighet

Du ska alltid känna dig välkommen till HallandsHamnar. Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra kunder. Enkelhet ska råda.

 

Flexibelt och kunden i fokus

Kunden i fokus i alla lägen Inget är omöjligt. Vi försöker alltid hitta en lösning som passar det kunden behöver.

 

Framtidsinriktat och visionärt

Allt gammalt är historia. Vi vill skapa en modern hamn där våra lösningar inte är baserade på det historiska utan det som händer idag och som kan påverka det som händer imorgon och i framtiden. Alltid lyfta blicken!

 

Konkurrenskraftigt och med hög produktivitet

Det handlar om att leverera, varje minut, 365 dagar om året. Vår tid är kundens tid!

 

Se filmen från våra hamnar i Varberg och Halmstad.


Våra mjuka värden i punktform


  • Produktiva
  • Flexibla
  • Trovärdiga
  • Professionella
  • Öppna
  • Sätter kunden i fokus
  • Framtidsinriktade och visionärer
  • Konkurrenskraftiga

Återställ lösenord

Återställ
×
Halmstad

Box 1
Besöksadress: Sibiriegatan 2
Godsadress: Kattegatterminalen, Turbingatan 19
GPS: WGS 84 decimal (lat, lon): 56.65050, 12.85278
301 02 Halmstad

Tel: 035 15 53 00
Fax: 035 14 05 93

Varberg

Box 18
Besöksadress: Östra Hamnvägen 21
Godsadress: Västra Hamnvägen 9
432 21 Varberg

Tel: 0340 64 96 50
Fax: 0340 64 96 69

Logga in © Copyright HallandsHamnar AB Mecs Webb & Reklambyrå